Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/03 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0304/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0077/01 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0001/01 BPL Bezpečnostní plánování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0046/01 MR Management rizik 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0053/02 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0082/01 TMS Teorie a metody spolehlivosti 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0041/02 AHRP Analýza a hodnocení rizik procesů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-8030/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0078/01 PH Průmyslová hygiena 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0053/03 ŘPO Řízená praxe v oboru 1 Za 0+1 t 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0054/03 DaU Diagnostika a údržba 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0083/01 MH Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0007/02 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0076/01 PVŽP Posuzování vlivů na životní prostředí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0075/01 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0037/05 ŘPO Řízená praxe v oboru 2 Za 0+1 t 1 čeština
Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0031/01 IE Inženýrská ergonomie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0072/01 KBOZP Koordinace BOZP na staveništi 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0014/01 OchrP Ochrana podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0071/01 OŽPvP Ochrana životního prostředí v podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0409/08 PrP Pracovní právo 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0030/04 TPB Technologické procesy a jejich bezpečnost 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0073/01 VTvBI Vývojové trendy v BI 2 KlZap 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0033/03 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+1 t 30 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština