Studijní plán – FMT / N0719A270004 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0719A270004 – Materiály a technologie pro energetiku
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Degradace, technologie, kontrola (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3004/05 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT DTK
Výběr v OSP 636-3034/01 NKME Nedestruktivní kontrola materiálů v energetice 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ DTK
Výběr v OSP 636-3037/01 TSME Technologie spojování materiálů pro energetiku 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ DTK

Energetické procesy a technologie (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0553/01 EProc Energetické procesy 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT EPT
Výběr v OSP 361-0519/08 AHE Akumulace a hospodaření s energiemi 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ EPT
Výběr v OSP 635-3048/01 ENH Energetické hospodářství 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ EPT

Materiály pro energetiku (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3001/05 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 3+3 7 čeština ZT PME
Výběr v OSP 636-3033/01 MKEZ Materiály v konvenčních energetických zařízeních 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ PME
Výběr v OSP 636-3036/01 MOZE Materiály pro obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ PME

Materiálový blok (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3031/01 KOPKE Koroze a ochrana proti korozi v energetice 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 633-3035/01 TME Technologie výroby a zpracování materiálů pro energetická zařízení 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP SFA 636-3011/05 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP SFA 636-3011/06 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 636-3032/01 ZVME Zkoušení vlastností materiálů pro energetiku 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 636-3035/01 RSPZE Řízené stárnutí a predikce životnosti technologických systémů v energetice 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 636-3018/07 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ

Energetický blok (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 635-3047/01 MTTVE Měření tepelně technických veličin v energetice 1 ZaZk 3+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 635-3049/01 NSE Numerické simulace v energetice 2 KlZap 0+4 5 čeština PZ

Blok k přípravě DP (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3012/06 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+4 5 čeština PZ
Výběr v OSP 636-3017/05 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+6 20 čeština PZ

volitelný (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3003/03 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-3031/01 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0199/05 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0517/03 KomK Komunikační kompetence 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-3005/03 LMn Lomová mechanika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-3036/01 VT Výměníky tepla 1 ZaZk 2+3 6 čeština

Volitelné předměty z nabídky celé univerzity si studenti volí v 1. a 2. semestru, a to v obou případech v min. výši 2 kreditů.
Studenti mají možnost vybrat si jakýkoliv předmět z nabídky celé univerzity.
Doporučujeme studentům vybrat jeden předmět z nabídky odborných volitelných předmětů.