Studijní plán – FEI / B2649 / 2612R041 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612R041 - Řídicí a informační systémy
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Řídicí a informační systémy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-2201/01 EL Elektronika 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-2103/01 MA2 Matematická analýza II 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-2204/01 VUEE Výroba a užití elektrické energie 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-2203/01 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-2204/01 MS Mechatronické systémy 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2020/01 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+3 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 čeština

2. ročník
•Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
•Student si zapisuje povinně jazyk anglický. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí).
•Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat nejméně 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Studenti si zapisují ve 2., 3.ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty.
•Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
•Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
•Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá 10. týdnů.
•Pro letní semestr si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.
• Předmět Číslicové signály a soustavy je doporučený předmět pro studenty, kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu, s jeho znalostí se počítá.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

•K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
•Součástí státní závěrečné zkoušky je:
-obhajoba bakalářské práce, případně obhajoba praxe ve firmě
-ústní zkouška z předmětu Elektrotechnika,
-ústní zkouška z předmětu Řídicí a informační systémy.
Při hodnocení u obou předmětů se bere v úvahu:
-průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty),
-průměr hlavních předmětů oboru (povinně volitelné předměty),
-otázky z vyhlášených tematických okruhů.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Řídicí a informační systémy (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2003/01 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2041/01 ZPŘS Základy programování řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-2104/01 MARS Matematická analýza řídících systémů 2 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2023/01 SRvRC Systémy řízení v reálném čase 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2032/03 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 2 ZaZk 0+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2034/03 ARS Analýza regulačních systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-2027/01 EMP Elektronická měření a přístroje 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2025/01 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2028/01 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-2026/01 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2047/01 RPB Řízení provozu budov 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 čeština

PV - Cizí jazyk pro 2.roč. (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

V - Řídicí a informační systémy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2502/01 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2030/01 BPT Biomedicínská přístrojová technika 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2017/01 BTE Biotelemetrie 3 KlZap 2 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 639-2014/01 MK Management kvality 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2029/01 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2022/03 ZEMR Základy elektromechaniky pro řízení 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2037/01 AŘSPA Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2046/01 BcP Bakalářský projekt 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2036/01 CSaS Číslicové signály a soustavy 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2033/01 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2038/01 ZKTR Základy komponentních technologií pro řízení 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština