Study plan – FEI / N2647 / 1801T064 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeN2647 - Information and Communication Technology
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study1801T064 - Information and Communication Security
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - IKB (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-4071/01 MAD I Data Analysis I 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4221/01 MKZO Multimedia Communication and Content Security 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4405/01 PS Probability and Statistics 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 460-4112/03 PVOS Programming in Operating Systems 1 GC 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 460-4083/03 SOJ Assembly Languages 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4122/03 POU Computer Attacks and Defence 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-4046/02 KPB Cryptography and Computer Security 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4094/01 IT Internet Technologies 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4123/01 VPBK Selected Issues of Communications Security 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4054/06 PVBPS Computer Viruses and Security of Computer Systems 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 440-8402/01 KYK Cyber Crime 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4095/01 DP I Diploma Project I 2 Cr 0+2 10 Czech
PSP selection 460-4111/01 MS Mobile Computing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4124/01 BPSDC Data Center Networks and Cloud Computing Security 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4096/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+4 20 Czech

Pro 1. ročník:
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP mohou studenti získat na oborové katedře. Oborovou katedrou je katedra informatiky.

Pro 2. ročník:
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze nabídky pro druhý ročník.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující magisterské studium a odevzdal diplomovou práci.
Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informační a komunikační technologie.
- Zkouška z povinného předmětu Informační komunikační bezpečnost.
Předmět Popularizace vědy a techniky 1 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu/oboru.


Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

V - IKB (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 440-4214/01 PKS II Best Practice in Communication Network II 1 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 460-4086/01 BIA Biologically Inspired Algorithms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 712-2901/01 CNa/I Chinese Language a/I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-4082/01 PS Computer Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 712-0405/01 JN-I German Language I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 440-8401/01 PICT Law in ICT 1 CrEx 2+0 2 Czech
PSP selection 440-4213/01 MoS Networks Modelling 1 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 460-4081/01 SPS Routed and Switched Networks 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 460-4085/01 TPS Advanced Computer Networks Technologies 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 712-2902/01 CNa/II Chinese Language a/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-4072/01 MAD II Data Analysis II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4217/01 EZS Electronic Safety Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 712-0406/01 JN-II German Language II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-4087/01 NAVY Unconventional Algorithms and Computing 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4113/01 SUS UNIX Systems Management 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4202/01 AvTK Abstract Algebra in Coding Theory 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4220/01 PST Advanced Network Technologies 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 460-4101/01 ARD Algorithms for Big Data 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 712-2903/01 CNa/III Chinese Language a/III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-4099/01 MAD III Data Analysis III 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4135/01 FA Forensic Analysis 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 712-0407/01 JN-III German Language III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-4123/01 BZO Security in Digital Image Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4208/01 TKZ Telecommunication Terminal Equipment 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-3103/02 ÚAOTK Introduction to English Business and Technical Correspondence 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2904/01 CNa/IV Chinese Language a/IV 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 440-4122/01 KOD Coding Theory 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-4109/01 GIS Geographic Information Systems 2 CrEx 20 H/S+20 H/S 4 Czech
PSP selection 712-0408/01 JN-IV German Language IV 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 440-4205/01 KKZI Quantum Communication and Information Processing 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-4067/01 SBS Sensors for Safety Applications 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 152-0392/02 PSM Startup Business 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/02 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 450-4069/01 PVaT2 Popularization of Science and Technology 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3102/02 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II Cr 0+2 2 Czech

Subject Popularization of Science and Technology 2 could be enrolled on departmental secretary after discussion with guarantor of study programme/branch.
From subjects Introdution to English bussines and Technical Correspondation, Populariyation of Science and Technology 2, Corporate English I and II and Conversation (English, German, Rusissan and Spanish) students can collect just 4 credits in maximum in the follow-up master study.
Subject: English, German, Russian and Spanish conversation is designed:
1. Students wishing to study abroad (eg in the Erasmus program) write the subject for the semester before the planned trip.
2. Students of postgraduate studies, according to the capacity of the Department of Languages.
Students can enroll for the subject during the FEI (Bc + Nmgr) only once. The number of students who enroll in this subject will be limited by the Department of Languages ​​according to their capabilities. Priority is always given to students studying abroad, followed by postgraduate students. Teaching must always be solved individually at the Department of Languages.
Subjects Company English 1 and 2 can be enrolled only once during the FEI (Bc + Nmgr) course.
If the student enrolls Company English 1 and 2 subjects as well as subject from the conversation offer, they will be credited to either 120+ credits from Company English 1 and 2 or conversation.

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech