Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 460-4066/01 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4064/01 SP I Semestrální projekt I 1 Za 0+1 5 čeština
Výběr v OSP 460-4065/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4089/01 ARUO Automatizované řešení úloh s omezeními 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4068/01 DAIS II Databázové a informační systémy II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4079/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4088/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4090/01 PP Paradigmata programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4006/01 PES I Petriho sítě I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4078/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4082/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4075/01 SNK Softwarový návrh a konstrukce 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4117/01 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 440-4106/05 VoIP VoIP 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 470-4116/03 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4067/01 SP II Semestrální projekt II 1 Za 0+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4080/01 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4097/01 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4023/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4076/01 INP Inženýrství požadavků 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4091/01 KO Kombinatorická optimalizace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4093/01 LP Logické programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4016/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4084/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4033/02 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4083/01 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4085/01 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4077/01 TSK Testování a softwarová kvalita 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4092/01 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4201/01 AA Aplikovaná algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4070/01 BI I Business Intelligence and Data Warehouses I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 460-4121/01 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4019/02 PES II Petriho sítě II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4122/03 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4095/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4101/01 ARD Algoritmy pro rozsáhlá data 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4107/01 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4099/01 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4114/01 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4112/01 PVOS Programování v operačních systémech 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4119/01 SWP Softwarový proces 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4116/01 TEH Teorie her 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4120/01 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4104/01 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4117/01 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4100/01 ABI Algoritmy pro bioinformatiku 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4069/01 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4098/01 BI II Business Intelligence and Data Warehouses II 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 460-4135/01 FA Forenzní analýza 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4045/02 IM Informační management 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-4009/03 OSRČ Operační systémy reálného času 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4108/01 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4054/04 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 470-4121/01 VKzAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4096/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4109/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4102/01 MAD IV Metody analýzy dat IV 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4113/01 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4106/01 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4105/01 UKM Údržba software a konfigurační management 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4058/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 460-4059/01 AWS Adaptivní webové systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4103/01 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4094/01 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 460-4046/02 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/02 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/02 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0392/02 PSM Start-up podnikání 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 470-4506/01 VKzNM Vybrané kapitoly z numerických metod 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4115/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4034/02 VPL Vybrané partie z logiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0370/01 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština