Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 - Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4113/01 VPE Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 410-4116/01 ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4212/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+14 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4213/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+12 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty podle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Obor se dělí na tři zaměření:
o přenos a distribuce elektrické energie
o výroba elektrické energie
o elektrické stroje a přístroje

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Rozsah závěrečných zkoušek:
o Předměty SZZ pro zaměření:
 Přenos a distribuce elektrické energie - Elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí
o Další předmět dle zaměření DP.
 Výroba elektrické energie - Zařízení elektráren
o Další předmět dle zaměření DP.
 Elektrické stroje a přístroje - Elektrické stroje resp. Elektrické přístroje
- Technologie výroby zařízení elektroenergetiky

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektroenergetika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4122/01 DMME Diagnostické metody a modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4119/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 8 h/s+17 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4112/01 EE II Elektroenergetika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4109/01 TEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4120/01 EP III Elektrické přístroje III 1 ZaZk 8 h/s+17 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4121/01 ES III Elektrické stroje III 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4210/01 EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4205/01 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4203/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 16 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 410-4201/01 PES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4214/01 TVZE Technologie výroby zařízení elektroenergetiky 2 ZaZk 14 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-4211/01 ZE Zařízení elektráren 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština

V - Elektroenergetika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4117/01 POS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4004/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘES Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4009/01 PSZ Prevence silnoproudých zařízení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ER Energetické rušení ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština