Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R028 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R028 – Environmentální biotechnologie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0078/07 GŽP Geochemie životního prostředí 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0375/01 HsP Hydroseparační procesy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/05 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0373/02 ZMB Základy minerálních biotechnologií 3 KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0484/12 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/04 OchrO Ochrana ovzduší 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/10 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0369/03 EST Technická estetika 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0374/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0067/01 ETOX Ekotoxikologie 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0010/04 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/05 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0344/04 EPP Ekologie průmyslových podniků 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0540/04 PočGraf Počítačová grafika 3 Za 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 3 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština