Studijní plán – FAST / B3607 / 3647R017 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB3607 - Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3647R017 - Geotechnika
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0253/01 GMPS Geodetická měření v podzemním stavitelství 3 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0249/01 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 205-0203/01 PPP Počítačová podpora projektování 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0059/10 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0203/02 TP Trhací práce a rozpojování hornin 3 KlZap 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/11 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 227-0058/01 DS Dopravní stavby 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0205/02 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 KlZap 0+12 2 čeština
Výběr v OSP 221-0927/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0239/01 RVPHD Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl 3 Zk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0061/01 SSaM Stavební stroje a mechanismy 3 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0205/03 ÚVH&Z Úprava vlastností hornin a zemin 3 ZaZk 16+0 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0226/01 GS Geotechnické stavby 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0008/03 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0241/01 PPNGK Počítačová podpora navrhování geotechnických konstrukcí 4 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 224-0207/01 PS Podzemní stavitelství 4 ZaZk 16 d+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0217/02 PrI Projekt I. 4 KlZap 0 h/s+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0208/01 ZSP Zakládání ve složitých podmínkách 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0219/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 224-0242/02 GL Geotechnická laboratoř 4 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 224-0209/04 GM Geotechnický monitoring 4 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 222-0257/01 PIS Prostorové informační systémy 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0250/03 SEaM Stavební ekonomika a management 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština