Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R007 / - / B / P / Most / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R007 – Inženýrská geodézie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 544-0020/01 DMP Důlně-měřické předpisy 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0073/04 G II Geodézie II 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 230-0405/01 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0124/01 TCH1 Teorie chyb a vyrovnávací počet I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0101/03 UPII Uživatelské programy v geodézii II 2 KlZap 0+2 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0089/02 A Astronomie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 230-0441/01 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0008/02 IG I Inženýrská geodézie I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0156/01 Kart I Kartografie I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0418/05 PSP Pozemkové a správní právo 2 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 544-0042/05 VT2 Výuka v terénu II 2 Za 0+15 d 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0032/01 FOT I Fotogrammetrie I 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0016/08 GIS Geografické informační systémy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0019/01 KNI Katastr nemovitosti I 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0113/03 Mapování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/06 EKMNG Ekonomika a management 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0706/04 HDL Hlubinné dobývání ložisek 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0050/02 PDL Povrchové dobývání ložisek 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0029/04 LegZm Legislativa v zeměměřictví 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0150/05 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 544-0075/01 SG Speciální geodézie 3 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 544-0048/01 UP3 Uživatelské programy v geodézii III 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0043/03 TT3 Výuka v terénu III 3 Za 0+3 t 6 čeština