Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R005 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R005 – Environmentální inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Environmentální inženýrství 1.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/26 G Geologie 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0515/01 OBB Obecná biologie 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0378/05 UOZP Úvod do ochrany životního prostředí 1 ZaZk 9 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0124/01 ZEP Základy environmentálního práva 1 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0304/03 BtB Botanika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0506/02 CvBZ Cvičení z botaniky a zoologie 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0021/01 ECH Environmentální chemie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0004/11 G Geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0022/07 TCG Terénní cvičení z geodézie 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0318/03 ZOO Zoologie 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

P - Environmentální inženýrství 2.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0517/01 EGE Environmentální geomorfologie 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0516/01 OEK Obecná ekologie 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0518/01 EkoRZB Ekologie rostlin a živočichů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0002/02 HGCH Hydrogeochemie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0320/03 KontŽP Kontaminanty životního prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0502/02 PZ Půdoznalství 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0324/02 TCE Terénní cvičení z ekologie 2 Za 0 d+5 d 2 čeština

P - Environmentální inženýrství 3.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0354/07 IMA Instrumentální metody analýzy 3 ZaZk 3 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0646/02 KrEkoB Krajinná ekologie 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/02 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0386/02 OV Ochrana vod 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0339/02 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0066/01 VPŽP Vlivy průmyslu na životní prostředí 3 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0362/02 ČOV Čištění odpadních vod 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0067/01 ETOX Ekotoxikologie 3 ZaZk 9 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0521/01 MonitorZP Monitorování životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0388/04 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 546-0509/02 ZBT Základy biotechnologií 3 KlZap 3 h/s+3 h/s 3 čeština

PV - Environmentální inženýrství 2.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0328/01 PP Pracovní prostředí 2 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0327/01 ZaklUpr Základy úpravnictví 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0059/01 DBvGeoV Databázové aplikace v geovědách 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0416/02 FytB Fytocenologie 2 KlZap 4 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 230-0442/03 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0519/01 KAH Klimatologie a hydrologie 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0026/01 KUP Krajinné a územní plánování 2 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0025/04 TPA Technické prostředky automatizace 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština

Upřednostňuje se výběr PV předmětů:
546-0416/02 Fytocenologie
546-0519/01 Klimatologie a hydrologie

PV - Environmentální inženýrství 3.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0605/10 sociologie Sociologie 3 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 3 Za 0+6 h/s 3 čeština

Cizí jazyky - 1. ročník - LS (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyky - 1. ročník - ZS (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyk - 2.ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.