Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R006 / - / B / K / Praha / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoPraha
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8020/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0567/04 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0432/02 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 619-0403/03 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0505/03 ZTP Základy technických prostředků 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1124/01 Aa/III-FBI Jazyk anglický a/III pro FBI - začátečnická úroveň (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1128/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 060-0513/02 AF Aplikovaná fyzika 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 050-0527/01 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 050-0528/01 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0012/03 OCHCHH Organická chemie a chemie hasiv 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0584/01 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 2 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0565/01 ZHAS Zásobování hasivy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1125/01 Aa/IV-FBI Jazyk anglický a/IV pro FBI - začátečnická úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1129/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0506/04 NOV Nástupní odborný výcvik 2 Za 8 h/s+0 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0867/03 VTV Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik 2 Za 0+3 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0509/06 TAK 1 Požární taktika I. 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0035/03 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 230-0303/02 S Statistika 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0585/01 SK Stavební konstrukce 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0014/01 TECME Technická mechanika 3 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0586/01 TPPI Technické a právní předpisy I. 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0581/03 FYZ-B Fyziologie 3 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0514/05 TP I Technické prostředky PO I. 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0093/01 PumTox Průmyslová toxikologie 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0881/01 NPuHZS1 Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 2 t+0 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0880/01 NP-IZSPR Nepovinná praxe u HZS - pro oblast IZS a prevence 3 Za 1 t+0 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8021/01 EFBI Elektrotechnika (FBI) 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0087/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0587/01 OŘvPO Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0592/01 PBSI Požární bezpečnost staveb I 3 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 040-0104/01 TaJR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/12 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0542/02 KS-B Komunikační systémy v PO 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0588/01 TAK II Požární taktika II 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0102/01 VHnŽP Vliv havárií na životní prostředí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0505/04 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0589/01 ZVO Zásobování vodou 3 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0881/01 NPuHZS1 Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 2 t+0 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0880/01 NP-IZSPR Nepovinná praxe u HZS - pro oblast IZS a prevence 3 Za 1 t+0 0 čeština
Výběr v OSP 030-0593/02 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 Za 8 h/s+0 h/s 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0090/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0594/01 PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0882/01 PP Praxe - prevence 4 Za 0 d+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0595/01 SP Semestrální projekt 4 Za 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0523/04 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0530/01 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 4 KlZap 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 050-0517/03 OOB-II Ochrana obyvatelstva II. 4 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0597/03 PBS Požární bezpečnost staveb II 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0526/05 ŘJ Řízení jednotek 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0596/01 TPPII. Technické a právní předpisy PO II. 4 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0094/01 ZKaC Zkušebnictví a certifikace 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0598/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+0 25 čeština
Výběr v OSP 030-0884/01 OPkBP Odborná praxe k bakalářské práci 4 Za 0+1 t 5 čeština