Study plan – FS / B2341 / 2301R040 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301R040 - Industrial Engineering
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenství - 2. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 330-0302/01 DYN1 Dynamics I 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 346-0320/03 TMaM Engineering Measurements and Metrology 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0301/04 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0355/01 GS Graphic Systems 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 310-2121/01 MIII Mathematics III 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0305/01 PaP Mechanics of Materials 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0303/03 CAD I Computer aided design I 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0301/02 ZA Control System Fundamentals 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-8321/01 E I Electrical Engineering I 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0347/01 TTaS Forming and Casting Technologies 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 480-8320/01 FYII Physics II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2162/01 Ab/II-FS English Language b/II for FS (pre-intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2166/01 Ac/II-FS English Language c/II for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2866/01 Fc/II-FS French Language c/II for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2366/01 Nc/II-FS German Language c/II for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2566/01 Rc/II-FS Russian Language c/II for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2766/01 Šc/II-FS Spanish Language c/II for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2163/01 Ab/III-FS English Language b/III for FS (pre-intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2167/01 Ac/III-FS English Language c/III for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2867/01 Fc/III-FS French Language c/III for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2367/01 Nc/III-FS German Language c/III for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2567/01 Rc/III-FS Russian Language c/III for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2767/01 Šc/III-FS Spanish Language c/III for FS (intermediate) 2 Cr 0+2 0 Czech

PV - společenské vědy - 2.roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 617-0301/02 CH Chemistry 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 711-0479/25 ZP Fundamentals of Law 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0206/03 DVTS History of Science and Technology in Engineering 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 330-0325/01 INTERT Interactive Training 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0103/27 FIL Philosophy 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0303/29 Polit Political Science 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0304/03 ZMng Principles of Management 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0501/28 PSYCH-1 Psychology I. 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0605/31 sociologie Sociology 2 GC 0+2 2 Czech

Zvolený předmět ve 2. ročníku musí být jiný než ten, který byl vykonán v 1. ročníku.

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - repetitoria - 2. roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2123/01 RzKG Compendium of Constructive Geometry 2 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 310-2120/01 RzMII Compendium of Mathematics II 2 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 310-2122/01 RzMIII Compendium of Mathematics III 2 Cr 0+1 1 Czech

V - volitelné společné - 2.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 330-0322/01 MATC MathCad 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0338/01 ZTP Team Work Principals 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0311/09 EM Economics and Management 2 GC 1+1 2 Czech
PSP selection 340-0337/01 GS II Graphic Systems II 2 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0321/03 TTaMI Transfer of Technology and Management of Innovations 2 GC 0+2 2 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0 W/S+12 W/S 5 English

P - Průmyslové inženýrství - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0326/03 RP Annual Project I 3 GC 2+4 5 Czech
PSP selection 345-0309/03 ZPr Basics of designing 3 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0342/01 LPP Logistics in Industrial Enterprise 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0307/07 OaŘ Organization and Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0324/11 ZE Principles of Economics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0340/05 SMng Strategic Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0337/05 BP Bachelor Project I 3 GC 0+8 15 Czech
PSP selection 345-0313/05 CV Products Certification 3 GC 2+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:*)
- Základy projektování
- Organizace a řízení
- Ekonomika a management
- Logistika v průmyslovém podniku

*)Student si volí dva z předmětů, jeden z nich podle tématu závěrečné práce.

P - společná matematika - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-2130/01 NM Numerical Mathematics 3 GC 2+2 4 Czech

PV - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-2164/01 Ab/IV-FS English Language b/IV for FS (pre-intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2168/01 Ac/IV-FS English Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2868/01 Fc/IV-FS French Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2368/01 Nc/IV-FS German Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2568/01 Rc/IV-FS Russian Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-2768/01 Šc/IV-FS Spanish Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 712-2170/01 Ab/ZK-FS English Language b/ZK for FS (pre-intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2169/01 Ac/ZK-FS English Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2869/01 Fc/ZK-FS French Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2369/01 Nc/ZK-FS German Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2569/01 Rc/ZK-FS Russian Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection PSP selection 712-2769/01 Šc/ZK-FS Spanish Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0 W/S+12 W/S 5 English

V - Průmyslové inženýrství - 3.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0353/03 MTŘ I Methods and Technique of Management I 3 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 345-0339/03 PMng Personnel Management 3 GC 1+1 2 Czech
PSP selection PSP selection 345-0351/01 PS Industrial internship I 3 GC 0+10 D 2 Czech

V - volitelné společné - 3.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0322/01 PApI Application Programming for Internet 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0325/03 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 361-0352/01 NZE Nontraditional Energy Sources 3 CrEx 2+1 2 Czech
PSP selection 352-0327/01 SP-M Simulation Program - Matlab 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0338/01 ZTP Team Work Principals 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 340-0338/02 CPD1 CAD - Industrial Design I 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 340-0347/01 KaM Drawing and Modeling 3 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 340-0364/02 ERI Ergonomy I 3 GC 1+2 2 Czech
PSP selection 310-3142/01 MVA Matrix analysis and variational calculus 3 CrEx 2+2 2 Czech