Studijní plán – HGF / B1316 / 3646R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB1316 – Geodézie, kartografie a geoinformatika
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R006 – Geoinformatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0069/02 APU Algoritmizace prostorových úloh 1 ZaZk 3 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0071/02 DMR Digitální modely reliéfu 1 ZaZk 3 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0079/05 FGM Fotogrammetrie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0060/04 ZG Základy geografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0070/03 ZI Základy informatiky 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0007/08 DBS Databázové systémy 1 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 544-0004/10 G Geodézie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0404/03 MI Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0050/01 TCGIS Terénní cvičení z GIS a GNSS 1 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 548-0019/06 ZPD Zdroje prostorových dat 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0093/01 KMG Kvantitativní metody v geografii 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 230-0405/03 MII Matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0009/05 ZDGIS Zpracování dat v GIS 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0042/04 MMS Multimediální systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 548-0033/03 SEG Socioekonomická geografie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0053/01 ZHMET Základy hydrometeorologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0004/07 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0092/01 IGD Interpretace geodat 2 KlZap 0 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0094/01 PMZG Pokročilé metody zpracování GNSS měření 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0001/04 P1 Programování I 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0086/01 SZG Soustředění ze zpracování geodat 2 KlZap 0+2 d 2 čeština
Výběr v OSP 548-0068/02 TK Tematická kartografie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0018/03 ASRBD Aplikace systému řízení báze dat 2 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 230-0441/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0152/01 MGN Moderní geodetické systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0025/07 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0040/03 OOT Objektově orientované technologie 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0074/02 PAGIT Počítačové aspekty geoinformačních technologií 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0105/01 PAPW Programování aplikací pro web 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0081/01 SPA Semestrální projekt A 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0034/04 ZSAG Základy systémové analýzy v geovědách 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0442/03 GP Geometrie na počítači 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0453/02 VS A Veřejná správa A 3 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0104/01 LEA Legislativní a etické aspekty zpracování geodat 3 Zk 8 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0333/12 Podnik Podnikatelství 3 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0076/03 PT Prezentační techniky 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0062/05 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0082/01 SPB Semestrální projekt B 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 5 čeština