Studijní plán – HGF / N2102 / 3914T026 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3914T026 – Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Brownfields 1. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0825/01 AE Aplikovaná ekologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0126/01 ABR Architektura pro brownfieldy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0148/01 ENGCH Environmentální geochemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0121/01 IG Inženýrská geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0827/02 OK I Oborové kolokvium 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 545-0600/01 PPP Počítačová podpora projektování 1 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0403/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0036/02 KHG Kontaminační hydrogeologie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0004/09 OP Oborová praxe 1 Za 0 d+20 d 8 čeština
Výběr v OSP 546-0830/02 OTC Oborové terénní cvičení 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 545-0601/01 SocEkoBrn Socio-ekonomické a ekonomické nástroje pro znovuvyužití brownfields 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0181/01 ST Statistika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0829/01 ZaUZ Zakládání a údržba zeleně 1 ZaZk 2+2 5 čeština

P- Brownfilds 2roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0747/01 ENVPR Environmentální právo 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0078/03 ISPK Informační systémy v péči o krajinu 2 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0128/01 IKS Investice a kvalita ve stavebnictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0834/01 OK II Oborové kolokvium II. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0832/01 RROB Remediace a rizika v obnově brownfields 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0831/01 UP Územní plánování 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0160/01 BRM Brownfield management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0603/01 ModKraj Modelování v péči o krajinu 2 KlZap 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 546-0838/01 OS Oborový seminář 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 546-0837/01 RRB Regenerace a rekultivace brownfields 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština

PV-Brownfields (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0835/01 BTE Biotechnologie 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0836/01 DTOP Dějiny techniky a ochrana průmyslových památek 2 KlZap 2+1 4 čeština