Studijní plán – HGF / B2110 / 2101R004 / - / B / P / Most / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R004 – Geovědní a montánní turismus
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0298/03 FaU Finance a účetnictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0124/02 GT Geografie turismu 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 541-0125/02 GTE Geoturistická exkurze 2 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0090/03 HRG Historická a regionální geologie 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 546-0510/03 UdBioEko Úvod do biologie a ekologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0157/02 A1/III MT Jazyk anglický 1/III GMT 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0372/02 N2a/II-MT Jazyk německý 2a/II pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0404/01 MI Matematika I 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0517/04 GMLE Geologicko-montánní ložisková exkurze 2 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0316/01 OPP Ochrana přírody a památek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0547/02 PTSZ Přírodní a technogenní surovinové zdroje 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0510/05 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0511/01 TCv BioEko Terénní cvičení z biologie a ekologie 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0308/03 HER Historiografie a etnografie regionu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0158/03 A1/IV MT Jazyk anglický 1/IV GMT 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0373/03 N2a/III-MT Jazyk německý 2a/III pro GMT - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0571/02 R3a/I-MT Jazyk ruský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0771/02 Š3a/I-MT Jazyk španělský 3a/I pro GMT - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0442/01 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0405/01 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0018/01 BGMT Bezpečnost v geovědním a montánním turismu 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 541-0589/04 CHKU Chráněná krajinná území a památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0590/04 MSPU Metody sanace přírodních útvarů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0408/03 ObSP Obchodní a správní právo 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0305/08 OŽP Ochrana životního prostředí 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0055/01 TKP Technické kulturní památky 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0306/07 DES Dějiny evropských států 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0572/02 R3a/II-MT Jazyk ruský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0772/02 Š3a/II-MT Jazyk španělský 3a/II pro GMT - začátečnická úroveň 3 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/03 BF Bakalářská fyzika 3 ZaZk 2+3 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0513/01 EOŽP Exkurze z předmětu Ochrana životního prostředí 3 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 541-0702/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 541-0126/02 TST Technika služeb turismu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0007/03 ÚKTP Údržba a konzervace technických památek 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0137/01 UNS UNESCO památky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0573/03 R3a/III-MT Jazyk ruský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0773/03 Š3a/IIIMT Jazyk španělský 3a/III pro GMT - začátečnická úroveň 3 ZaZk 0+2 5 čeština