Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R022 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0357/02 IOH Informatika v odpadovém hospodářství 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0376/01 MA Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin a odpadů 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0358/01 PUOH Právní úprava odpadového hospodářství 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP 3 ZaZk 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 3 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0078/05 GŽP Geochemie životního prostředí 3 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0325/02 HydBiol Hydrobiologie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/01 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0849/01 VEA Vzorkování pro environmentální analýzy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0370/01 ZHV Zásobování hospodářskou vodou 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0362/01 ČOV Čištění odpadních vod 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0010/04 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/04 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0 h/s+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 546-0044/01 ZMB Základy mikrobiologie 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0261/03 HŽP Hornictví a ŽP 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/08 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 3 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0274/07 SJV Suroviny a jejich využití 3 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština