Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T022 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T022 – Zpracování a zneškodňování odpadů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
P - Zpracování a zneškodňování odpadů 2 r dobihajici (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0435/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0437/02 MB I Minerální biotechnologie I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/06 OS Oborový seminář 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 546-0850/01 PTŽP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0438/02 MBII Minerální biotechnologie II. 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0441/07 PRP Provozní praxe 2 Za 0 d+20 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 h/s+30 h/s 15 čeština

PV - Zpracování a zneškodňování odpadů 2 r dobihajici (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0424/02 Aut.Ú Automatizace úpraven 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0749/05 BRM Bioremediace 2 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0033/02 FCHP Fyzikálně-chemické procesy v technologii vody 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0380/02 VizTP Vizualizace technologických procesů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0294/04 CP Čistší produkce 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0810/01 TM Termické metody odstraňování odpadů 2 Zk 6 h/s+0 h/s 3 čeština

V - Zpracování a zneškodňování odpadů (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0820/02 QM Management jakosti 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0235/08 MARKE Marketing 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/12 EkPod Ekonomika podniku 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0520/03 ZáklChO Základy chování v organizaci 2 Za 0+6 h/s 3 čeština

P - Zpracování a zneškodňování odpadů 1.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0844/01 LP Laboratorní praktikum 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0439/02 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0054/01 PZ Procesní zařízení 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0444/03 PT Projektování technologií 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0809/01 ST Sanační technologie 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0443/03 STSPOH Státní správa v odpadovém hospodářství 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0403/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0442/01 Ex Exkurze 1 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0440/02 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0447/02 OHII Odpadové hospodářství II. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0425/07 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština