Studijní plán – HGF / N0788A290001 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0788A290001 - Odpadové hospodářství a úprava surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace -
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Odpadové hospodářství - povinný (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0747/03 ENVPR Environmentální právo 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0439/03 OHI Odpadové hospodářství I. 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0440/04 HVO Hodnocení vlastností odpadů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0447/03 OHII Odpadové hospodářství II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0117/01 BMSO Biologické metody zpracování nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ OH
Výběr v OSP 546-0358/02 PUOH Právní úprava odpadového hospodářství 2 KlZap 0+2 2 čeština PZ OH
Výběr v OSP RO 546-0448/03 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ OH
Výběr v OSP RO 546-0448/04 RO Recyklace odpadů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ OH

Úprava nerostných surovin a odpadů (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0058/01 TUS Technologie úpravy surovin 1 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 čeština PZ ÚNS
Výběr v OSP PT 546-0843/02 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ÚNS
Výběr v OSP PT 546-0843/03 PTZP Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ ÚNS
Výběr v OSP 546-0435/03 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ ÚNS

Automatizace (povinně volitelný typu A)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0149/02 ATP Automatizace technologických procesů 1 Zk 2+0 3 čeština PZ Aut
Výběr v OSP 545-0380/04 VizTP Vizualizace technologických procesů 2 Za 0+3 3 čeština PZ Aut

Biotechnologická (povinně volitelný typu A)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP MBI 546-0437/05 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ Bio
Výběr v OSP MBI 546-0437/06 MB I Minerální biotechnologie I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ Bio
Výběr v OSP MBII 546-0438/03 MBII Minerální biotechnologie II. 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ Bio
Výběr v OSP MBII 546-0438/04 MBII Minerální biotechnologie II. 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ Bio

Technologická (povinně volitelný typu A)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0810/02 TM Termické metody odstraňování odpadů 1 Zk 2+0 3 čeština PZ Tch
Výběr v OSP 546-0809/02 ST Sanační technologie 2 ZaZk 2+1 3 čeština PZ Tch

Životní prostředí (povinně volitelný typu A)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0808/02 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP 1 ZaZk 2+1 4 čeština PZ ŽPr
Výběr v OSP 546-0016/05 SEM Systémy environmentálního managementu 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ŽPr

Povinný (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0844/02 LP Laboratorní praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 546-0116/01 MBP Mikrobiologické praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 542-0054/02 PZ Procesní zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0032/03 TA Technologická analýza 1 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 230-0403/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0056/01 MVPH Mechanika a vlastnosti partikulárních hmot 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0431/04 CHP Chemické procesy 2 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0451/07 OS Oborový seminář 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 546-0444/05 PT Projektování technologií 2 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 546-0441/09 PRP Provozní praxe 2 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0823/07 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština

Volitelný (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 548-0058/07 GIT Geoinformační technologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0805/02 ŠM-HGF 1 Manažerská španělština 1 – HGF 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0510/07 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0803/02 ŠZ-HGF 1 Španělština pro začátečníky 1-HGF 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0804/02 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/05 TA I Technická angličtina I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3114/05 TA II Technická angličtina II 2 Za 0+2 2 čeština

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:
Student si může během studia vybrat z volitelných předmětů Katedry společenských věd (711), Katedry jazyků (712) nebo Katedry geoinformatiky(548), tak aby si doplnil maximálně 4 kredity.
Nabídka předmětů Katedry tělesné výchovy a sportu (713) je určena pro studenty prezenční formy studia.

Povinně volitelné typu B (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 546-0125/01 ČPOV Čištění průmyslových odpadních vod 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0111/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0151/01 MSP Marketing v surovinovém průmyslu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0831/03 UP Územní plánování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0446/05 RaRKraj Rekultivace a regenerace krajiny 2 ZaZk 2+2 4 čeština