Studijní plán – FAST / B0732A260002 / S03 / - / B / K / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programB0732A260002 - Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializaceS03 - Konstrukce staveb
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 205-0701/02 2DV 2D projektování a vizualizace 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0430/02 DSA Dějiny stavitelství a architektury 1 KlZap 12 h/s+0 3 angličtina
Výběr v OSP 230-0241/08 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0053/01 ETISP Etika sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 223-0077/02 CHSH Chemie a stavební hmoty 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 230-0201/10 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 225-0201/02 PS1 Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina CIN
Výběr v OSP 226-0431/02 ZAN-1 Základy architektonického navrhování 1 1 KlZap 0 h/s+10 h/s 3 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1105/01 Ab/I-FAST Jazyk anglický b/I pro FAST (komb.st.) 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1305/01 Nb/I-FAST Jazyk německý b/I pro FAST (komb.st.) 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 205-0702/02 IMB Informační model budovy 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 230-0202/10 BcM II Matematika II 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 225-0202/02 PS2 Pozemní stavitelství II. 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina CIN
Výběr v OSP 713-0052/01 SOCSP Sociologie sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 224-0059/02 SG Stavební geologie 1 ZaZk 16 h/s+0 6 angličtina
Výběr v OSP 222-0400/02 TPS Typologie staveb 1 KlZap 9 h/s+0 3 angličtina
Výběr v OSP 226-0432/02 ZAN-2 Základy architektonického navrhování 2 1 KlZap 0+10 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 228-0230/04 ZSM Základy stavební mechaniky 1 ZaZk 17 h/s+0 6 angličtina CIN
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1106/01 Ab/II-FAST Jazyk anglický b/II pro FAST (komb.st.) 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1306/01 Nb/II-FAST Jazyk německý b/II pro FAST (komb.st.) 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8210/06 FYZ Fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 227-0402/02 PK Pozemní komunikace 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina CIN
Výběr v OSP 230-0205/04 PaSt Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0232/04 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 angličtina CIN
Výběr v OSP 223-0078/02 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 20 h/s+0 6 angličtina CIN
Výběr v OSP 221-0201/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 0+10 h/s 3 angličtina CIN
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1107/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1307/01 Nb/IIIFAST Jazyk německý b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 227-0403/02 DrIn Drážní infrastruktura 2 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 angličtina CIN
Výběr v OSP 222-0401/02 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 8 h/s+15 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0060/02 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina CIN
Výběr v OSP 229-0102/02 PSt Prostředí staveb 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina CIN
Výběr v OSP 221-0202/02 PBK Prvky betonových konstrukcí 2 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina BKC
Výběr v OSP 480-8250/04 SFM Stavebně fyzikální měření 2 Za 0+6 h/s 1 angličtina
Výběr v OSP 228-0231/04 SM Stavební mechanika 2 ZaZk 20 h/s+0 4 angličtina CIN
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1108/01 Ab/IV-FAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1308/01 Nb/IV-FAST Jazyk německý b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 228-0234/02 AIV Algoritmizace inženýrských výpočtů 3 ZaZk 17 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0203/02 BaZK Betonové a zděné konstrukce 3 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina BKC
Výběr v OSP 228-0233/02 ISV Inženýrské statické výpočty 3 ZaZk 17 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0235/02 PPII Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 17 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0103/02 TZB Technická zařízení budov 3 Zk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0061/02 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 228-0236/02 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 ZaZk 20 h/s+0 6 angličtina
Výběr v OSP 221-0204/02 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina ODK
Výběr v OSP 222-0402/02 TI Technická infrastruktura 3 KlZap 9 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0206/02 VMK Výstavba mostních konstrukcí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 226-0433/02 ZAN Základy architektonického navrhování 3 KlZap 0+10 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 228-0237/02 ZNKP Základy metody konečných prvků 3 ZaZk 17 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0207/02 ZdK Zděné konstrukce 3 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina ODK

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 223-0079/02 DoS Diagnostika staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0403/02 IMS Informační modely staveb 4 KlZap 0+9 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0205/02 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina ODK
Výběr v OSP 224-0229/02 P&GS Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0205/02 PRB Poruchy a rekonstrukce budov 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0239/02 SNM Speciální numerické metody 4 ZaZk 17 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0238/02 VMK Výpočetní modely konstrukcí 4 KlZap 0+12 h/s 3 angličtina

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 228-0240/02 BPKCE Bakalářská práce 4 Za 0 h/s+30 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP 222-0404/02 EKS Ekonomika ve stavebnictví 4 KlZap 9 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0208/02 MKPB Modelování konstrukcí pomocí BIM 4 KlZap 0+10 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 221-0210/02 EX Odborná exkurze 4 Za 0+10 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 030-0599/02 PBS Požární bezpečnost staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0405/02 PPR Právní prostředí ve stavebnictví 4 KlZap 9 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0209/02 PaTS Průmyslové a technologické stavby 4 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina