Study plan – FS / N2301 / 2301T003 / 20 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T003 – Transport Equipment and Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization20 – Road Transport
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Silniční doprava (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0619/02 VMo Car Engines 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0521/01 DSV Dynamic of Road Vehicles 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0576/01 IMZD Methods of Engineering Data Processing 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0618/01 Sp Reliability of Transport Systems I 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 338-0519/04 PohPř Drives and Gears 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0642/01 EZV Electronic Vehicle Equipment 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0645/03 LPUV Logistika provozu a údržby vozidel 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 330-0508/01 PaPII Mechanics of Materials II 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 342-0621/01 PSaMD Operation of Road and Urban Transportation 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0523/02 SV I Road Vehicles I 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0668/01 AV Aerodynamics for Vehicles 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0547/01 APvR Computer Applications for Operational Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0670/01 PjV Design of Vehicles 2 GC 1+4 6 Czech
PSP selection 342-0524/01 SV II Road Vehicles II 2 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 342-0644/01 EvDII The economy in transport II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0647/01 DI Traffic engineering 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0620/05 DPr Diploma Project 2 GC 0+5 17 Czech
PSP selection 342-0529/03 OV Maintenance of Vehicles 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Stavba silničních vozidel
- Dynamika silničních vozidel

Povinně volitelné předměty:*)
- Provoz a řízení silniční dopravy
- Modelování a optimalizace v dopravních systémech


*) Student si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3141/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - Silniční doprava (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0537/01 ZSI System Engineering Fundamentals 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0568/02 TVMHD Traction Vehicles of Urban Transport 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0533/01 DTm Traffic Telematics 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0549/04 ISvD Information Systems in Transport 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0649/01 ODPI Optimization of Transport Process I 1 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 342-0536/02 LCPV Laboratory Practices in Vehicles Operation 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0646/01 LCvD Lidský činitel v dopravě 2 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 342-0669/01 FBV Functional Safety of Vehicles 2 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 342-0660/02 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 3 Czech
PSP selection 342-0531/01 PvD Transport Business 2 GC 3+1 4 Czech


PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 310-3140/01 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 310-3143/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1. master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1. master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1. master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (pro dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay 1 GC 0+5 5 English
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+5 5 English

V - Kolejová doprava (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0570/01 KMKV Design of modern rail vehicles 2 Cr 1+1 2 Czech

V - Vybrané problémy dopravních prostředků (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0663/01 VPDP Selected Problems of Vehicles 1 GC 1+1 2 Czech

V - Praxe - doprava (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0664/01 Pr1 Praxis 1 1 Cr 0+15 D 1 Czech
PSP selection 342-0665/01 Pr2 Praxis 2 1 Cr 0+15 D 1 Czech
PSP selection 342-0666/01 Pr 3 Praxis 3 2 Cr 0+15 D 1 Czech
PSP selection 342-0667/01 Pr 4 Praxis 4 2 Cr 0+10 D 1 Czech