Studijní plán – FS / N2301 / 3902T004 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3902T004 – Automatické řízení a inženýrská informatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Automatické řízení a inženýrská informatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0501/01 AI Aplikovaná informatika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0502/04 MaST Měřicí a senzorová technika 1 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0504/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0556/01 ŘSvS Řídicí systémy ve strojírenství 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0546/01 IaSS Identifikace a simulace systémů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0521/02 IS Informační systémy 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0553/01 Nelineární řízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0508/02 OSaP Operační systémy a programování 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0506/01 PAŘ Prostředky automatického řízení 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0509/01 SPI Semestrální projekt I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0507/01 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0526/02 MS Mikroelektronické systémy 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0522/03 NPS Návrh procesních systémů 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0510/01 OS Optimalizace 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 352-0547/01 ŘTP Řízení tekutinových pohonů 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0511/01 SPII Semestrální projekt II 2 Za 0+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0552/01 TD Technická diagnostika 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0518/02 DProj Diplomový projekt 2 KlZap 0+24 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 352-0555/01 TPS Technologie počítačových sítí 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 5 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Teorie automatického řízení
- Prostředky automatického řízení

Povinně volitelné předměty:*)
- Řízení mechatronických systémů
- Simulace a identifikace systémů
- Informační technologie v řízení procesů

*) Studenti si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-3141/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština

PV - Automatické řízení a inženýrská informatika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0549/02 RTOS Real-time systémy v mechatronice 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0530/04 SPT Speciální programovací techniky 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0554/01 AvP Automatizace v praxi 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0512/05 PoRo Pohony robotů 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 3 čeština

PV - společenské vědy - 2. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

V - společné pro program (mimo dopravu) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 1 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-3140/02 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 3 čeština