Study plan – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T013 – Robotics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Robotika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0500/03 CADII CAD II 1 GC 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0509/03 ŘSSR Control Systems of Service Robots 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0502/02 MKM Design Methodology in Mechatronics 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 310-3141/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0508/03 SRS Service Robots and Systems 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0510/07 SP II Term Project II 1 GC 0+12 H/S 6 Czech
PSP selection 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 GC 12 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0541/02 TPaS Fluid Elements and Systems 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0507/03 PŘS Industrial Control Systems 1 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 354-0501/02 MECHT Mechatronics 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 340-0569/02 PvSKA Plastics in engineering industry and vehicles design 1 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0504/06 PPRTP Projection and Operation of Robot Work Cells 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0519/03 CADIV CAD IV 2 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 330-0505/01 MKP I FEM I 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0511/03 LB II Laboratory practise II 2 GC 0+12 H/S 7 Czech
PSP selection 338-0545/02 MoSi Modeling and Simulation of Fluid Systems 2 CrEx 12 H/S+9 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0503/05 RaM Robots and Manipulators 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 354-0520/02 BIOR Biorobotics 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0560/01 DP Diploma Project 2 GC 0+6 H/S 20 Czech
PSP selection 354-0512/02 PoRo Drives of Robots 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Mechatronika
- Roboty a manipulátory

Povinně volitelné předměty:*)
- Projektování a provoz RTP
- Průmyslové řídící systémy
- Servisní roboty a systémy

*) Student si volí jeden předmět.

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 310-3140/02 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+1 1 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech