Studijní plán – FS / P2346 / 2301V013 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V013 – Robotika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
PV - Robotika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 460-6013/02 ANO Analýza obrazu Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 430-6007/02 EP Elektrické pohony Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0903/02 MKPME MKP v mechanice Zk 2+2 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0909/03 MECHS Modelování mechatronických systémů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0911/03 NSR Navigační systémy robotů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0907/03 OPTICAD Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0910/03 PŘS Průmyslové řídicí systémy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0905/03 RaRS Roboty a robototechnické systémy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0936/03 SMe Servomechanismy Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0905/03 TPA Technické prostředky automatizace Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 354-0906/03 TaMKM Teorie a metodika konstruování v mechatronice Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/03 TAŘ Teorie automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 angličtina

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/03 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8801/02 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/02 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/02 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0261/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4001/02 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/02 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/02 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4000/02 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 28 h/s+0 10 angličtina