Studijní plán – FAST / P0732D260005 / - / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programP0732D260005 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
(povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0491/02 DIA Dopravně inženýrské aplikace pro navrhování staveb Zk 28 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0115/02 SRM Druhotné suroviny Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0403/02 DK Dřevěné konstrukce Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0922/02 DSK Dynamika a experimentální ověřování stavebních konstrukcí Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0117/02 SPT Ekologická a ekonomická účinnost nástrojů prostorového a územního plánování Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0941/02 GR Geotechnická rizika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0406/02 IKsP Interakce konstrukcí s podložím Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0402/02 KVÚEZ Konstrukce vystavené účinkům extrémních zatížení Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0401/02 KSK Kovové a spřažené konstrukce Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0266/02 LA Lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0976/02 MZC Management životního cyklu staveb Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/02 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0081/02 MBM Mikrostruktura stavebních látek Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 229-0910/02 MSFJ Modelování stavebně fyzikálních jevů v budovách Zk 10 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0492/02 NPDS Navrhování pokročilých dopravních systémů Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0265/02 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0981/02 OHO Ochrana a obnova historických objektů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0944/02 PMZS Pokročilé metody zakládání staveb Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0401/02 PST Pokročilé stavební technologie Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0920/02 SUSM Speciální úlohy stavební mechaniky Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0923/02 SBS Spolehlivost a bezpečnost staveb Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/04 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0118/02 SM Stavební materiály Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0974/02 TEM Technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy Zk 16 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0982/02 TEA Teorie a estetika architektury Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0402/02 VKPS Vybrané kapitoly z pozemního stavitelství Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0921/02 VMK Výpočetní modelování konstrukcí Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0404/02 ZaSK Zděné a smíšené konstrukce Zk 16 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0405/02 ŽBaPK Železobetonové a předpjaté konstrukce Zk 16 h/s+0 10 angličtina