Studijní plán – FS / B3712 / 3708R038 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB3712 – Technologie letecké dopravy
FakultaFakulta strojníStudijní obor3708R038 – Technologie údržby letecké techniky
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8310/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2111/01 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 330-0307/01 NM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0487/01 TVL Technologie výroby letadel 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 342-3342/01 ZLST Základy letecké strojírenské technologie 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 310-2110/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0447/05 AKSL1 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1 1 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 480-8320/01 FYII Fyzika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2165/03 Ac/I-FS Jazyk anglický c/I pro FS (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2112/02 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-3320/02 PUL1 Praktikum z údržby letadel 1 1 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 342-0474/04 PVL 1 Přístrojové vybavení letadel 1 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 330-0313/01 TMLET Technická mechanika v letectví 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 338-0321/02 ZA Základy aerodynamiky 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0470/03 ZELT 1 Základy elektrotechniky v letectví 1 1 KlZap 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 310-2114/01 RzMI Repetitorium z matematiky I 1 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0448/04 AKSL2 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 2 2 KlZap 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-2166/01 Ac/II-FS Jazyk anglický c/II pro FS (středně pokročilí) 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-3339/01 LLU1 Letecká legislativa v údržbě 1 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0457/04 LM1 Letecké motory 1 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 310-2121/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0303/02 ORU Organizace a řízení údržby 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-3321/02 PUL2 Praktikum z údržby letadel 2 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 361-0380/02 TTM Termomechanika turbinových motorů 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 342-0461/04 Vr1 Vrtule 1 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 330-0314/01 ZakPP Základy pružnosti a pevnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 310-2120/01 RzMII Repetitorium z matematiky II 2 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0449/03 AKSL3 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 3 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-2167/01 Ac/III-FS Jazyk anglický c/III pro FS (středně pokročilí) 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-3340/03 LLU2 Letecká legislativa v údržbě 2 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0458/03 LM2 Letecké motory 2 2 KlZap 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0455/03 LCUL1 Lidský činitel v údržbě letadel 1 2 KlZap 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0131/02 OLA/I Odborná letecká angličtina I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-3328/01 SDS1 Spolehlivost dopravních systémů 1 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0473/04 ZEN I Základy elektroniky v letectví 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0471/03 ZELT 2 Základy elektrotechniky v letectví 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 616-0427/01 PLnaSLZ Praktikum z létaní na SLZ 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 310-2122/01 RzMIII Repetitorium z Matematiky III 2 Za 0+1 1 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0450/03 AKSL4 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 4 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-2168/01 Ac/IV-FS Jazyk anglický c/IV pro FS (středně pokročilí) 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 342-0488/02 LM3 Letecké motory 3 3 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 342-0456/03 LCUL2 Lidský činitel v údržbě letadel 2 3 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0132/02 OLA/II Odborná letecká angličtina II 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0445/02 PULT1 Postupy údržby letecké techniky 1 3 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-3350/01 PzUL Projekt z údržby letadel 3 KlZap 0+8 6 čeština
Výběr v OSP 342-0462/05 Vr2 Vrtule 2 3 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 342-0472/03 ZELT 3 Základy elektrotechniky v letectví 3 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0451/02 AKSL5 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 5 3 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 342-0344/09 BProj Bakalářský projekt 3 KlZap 0+10 4 čeština
Výběr v OSP 340-0338/06 CPD1 CAD - průmyslový design I 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-3330/02 EvDI Ekonomika v dopravě I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2169/01 Ac/ZK-FS Jazyk anglický c/ZK pro FS (středně pokročilí) 3 Zk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 342-3341/01 LLU3 Letecká legislativa v údržbě 3 3 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0134/02 OLA/III Odborná letecká angličtina III 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0446/03 PULT2 Postupy údržby letecké techniky 2 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0475/04 PVL 2 Přístrojové vybavení letadel 2 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 300-0301/01 ZaSPo Zahraniční studijní pobyt KlZap 0 t+12 t 5 angličtina