Studijní plán – EKF / P0311D050020 / - / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programP0311D050020 – Systémové inženýrství a informatika
FakultaEkonomická fakultaSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Povinné předměty (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP CJ1EN 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP CJ1EN 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP CJ1EN 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP CJ1EN 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP CJ1EN 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-9591/01 QMEAe Kvantitativní metody ekonomické analýzy Zk 60 h/s+0 20 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-9586/01 Oe Optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-9506/01 SPSR Systémy na podporu strategického rozhodování Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-9994/01 UIES Umělá Inteligence a Expertní Systémy Zk 28 h/s+0 10 angličtina

Povinně volitelné předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-9582/01 AODe Analýza obalu dat Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0900/07 ECO Ekonomie Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-9991/01 MPSPS Modelování paralelních systémů Petriho sítěmi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-9529/01 NSTAa Numerické a simulační techniky s aplikacemi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-9506/01 OaMoP Organizace a řízení procesů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-9512/01 PDW Paradigma datových skladů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 151-9501/01 ASMDA Pokročilé metody statistické analýzy dat Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-9507/01 PMMSC Pravděpodobnostní modelování a metody soft computingu Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-9583/01 SMEPe Stochastické a fuzzy modelování rozhodovacích procesů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-9992/01 SIS Strategické informační systémy Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-9581/01 VZe Vytěžování znalostí Zk 28 h/s+0 10 angličtina