Studijní plán – FBI / P3908 / 3908V009 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programP3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908V009 – Požární ochrana a bezpečnost
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
2020 (Tříleté) Doktorské studium AJ kombi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0907/04 AnR Analýza rizik Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0922/02 BJZ Bezpečnost jaderných zařízení Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0921/02 BPL Bezpečnostní plánování Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0903/03 BTPr Bezpečnost technologických procesů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0904/02 BUaM Bezpečnost území a její management Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0910/03 CBRN CBRN bezpečnost Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0906/03 dyna Dynamika požáru Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0907/03 FCHHV Fyzikální chemie hoření a výbuchu Zk 28 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0915/03 GITB Geoinformační technologie a bezpečnost Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0931/04 FBI Hydromechanika Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0938/03 CHHH Chemie hoření a hašení Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0931/04 IMS Integrované systémy řízení Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0901/03 DKR Krizové řízení Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0913/03 LFPB Lidský faktor v průmyslové bezpečnosti Zk 2 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0907/03 MRPV Management rizika požárů a výbuchů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0262/02 MMBI Matematické metody v bezpečnostním inženýrství Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0943/02 MATBEZP Materiálové inženýrství z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0908/03 MMP Měření a monitoring prostředí Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0902/03 NoB Nauka o nebezpečí Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0906/03 NbLP Nebezpečné látky a přípravky Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0925/02 OOb DSP Ochrana obyvatelstva (DSP) Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0917/02 OVHI Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0904/03 PBZ-D Požárně bezpečnostní zařízení Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0908/03 PTV Požárně technické vlastnosti materiálů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0915/03 PB Požární bezpečnost Zk 0+0 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0901/04 POS Požární bezpečnost staveb a technologií Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0912/03 PZH Prevence závažných havárií Zk 2 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0904/03 PPTZ Protivýbuchová prevence technologických zařízení Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0910/02 PTHPO Přenos tepla a hmoty v požární ochraně Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0909/03 PK Přírodní katastrofy a jejich řešení Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0903/04 PAB Psychologické aspekty bezpečnosti Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0956/03 HGF Sdílení tepla v požární ochraně Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0922/02 SM Spektroskopické metody v požární ochraně a bezpečnostním inženýrství (SM) Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0907/03 takmu Taktika zdolávání mimořádných událostí Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0903/03 TP Technické prostředky požární ochrany Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0918/02 TS ZP Technické systémy záchranných prací Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0955/04 Termo Termomechanika Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0901/04 TOXI Toxikologie Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0902/04 VKSNČ Vliv krizových situací na člověka Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0963/03 VPČ Vliv prostředí na člověka a BOZP Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0904/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky. Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0949/02 VKCH Vybrané kapitoly z chemie Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0902/03 ZM Základy modelování v PO Zk 28 h/s+0 10 angličtina

2020 (Tříleté) PV - 3908V009 Doktorské studium-jazyky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština