Study plan – FEI / B0713A060008 / - / - / B / P / Ostrava / en

Academic year2020/2021Study programmeB0713A060008 - Automotive Electronic Systems
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceSpecialization -
Type of studyBachelor
Form of studyFull-timeLanguage of instructionEnglish
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Automobilová elektronika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 430-8731/02 AE1 Automotive Electronics I 2 CrEx 3+3 6 English PZ AEL
PSP selection 430-2224/02 SSPA Sensoric Systems for Cars 2 CrEx 2+2 5 English PZ AEL
PSP selection 430-2323/04 MaSAS Modelling and Simulation of Automotive Systems 3 CrEx 2+2 5 English PZ AEL

Softwarové prostředky v automotive (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 460-2001/06 ALG I Algorithms I 1 GC 2+2 4 English ZT SPA
PSP selection 460-2055/02 OOP Object Oriented Programming 1 CrEx 1+3 4 English ZT SPA
PSP selection 460-2048/02 URA Automotive User Interfaces 3 CrEx 2+2 6 English PZ SPA

Povinné předměty (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 420-2016/05 TOI Circuit Theory I 1 GC 2+4 6 English ZT
PSP selection 440-2103/04 ÚdKT Introduction to Communication Technologies 1 GC 3+2 6 English ZT
PSP selection 460-2052/02 UPR Introduction to Programming 1 GC 1+3 5 English PZ
PSP selection 470-2110/06 MA1 Mathematical Analysis 1 1 CrEx 3+3 6 English ZT
PSP selection 480-2400/02 ZF Principles of Physics 1 GC 0+2 2 English ZT
PSP selection 420-2004/02 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 English
PSP selection 450-2018/04 EM Electrical Measurements 1 GC 2+3 6 English ZT
PSP selection 430-2201/06 EL Electronics 1 GC 3+2 6 English ZT
PSP selection 711-0203/16 DVT History of Science and Technology 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 470-2404/04 ZS Introduction to Statistics 1 Cr 0+2 2 English ZT
PSP selection 470-2201/03 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 2+2 4 English ZT
PSP selection 470-2111/06 MA2 Mathematical Analysis 2 2 CrEx 2+2 4 English ZT
PSP selection 480-2410/02 FYI Physics I 2 CrEx 2+3 5 English ZT
PSP selection 430-2221/04 SP1a Semester Project Ia 2 Cr 0+2 5 English PZ
PSP selection 450-2028/06 VI1 Virtual Instrumentation I 2 CrEx 2+2 6 English PZ
PSP selection 342-0346/02 StA Automobile Construction 2 GC 2+2 4 English PZ
PSP selection 430-2203/07 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 GC 3+2 6 English PZ
PSP selection 460-2049/02 URKAS Introduction to the Automotive Quality Integrated 2 CrEx 3+0 4 English PZ
PSP selection 430-2223/02 VEAS1 Power Electronics of Automotive Systems I 2 CrEx 2+2 5 English PZ
PSP selection 430-2222/04 SP1b Semester Project Ib 2 Cr 0+2 4 English PZ
PSP selection 430-2321/04 BSe1 Bachelor Seminar 1 3 Cr 0+3 6 English PZ
PSP selection 340-0338/05 CPD1 CAD - Industrial Design I 3 GC 1+2 4 English PZ
PSP selection 460-2006/04 POS Computer Networks 3 CrEx 2+3 5 English PZ
PSP selection 430-2324/02 EPAS Electrical Drives of Automotive Systems 3 CrEx 2+2 4 English PZ
PSP selection 410-2204/04 VUEE Electricity Generation and Utilization 3 GC 2+2 6 English ZT
PSP selection 430-2322/04 BSe2 Bachelor Seminar 2 3 Cr 0+3 10 English PZ
PSP selection 460-2040/04 PB Computer Security 3 CrEx 2+2 4 English PZ
PSP selection 460-2009/05 SWI Introduction to Software Engineering 3 CrEx 2+2 4 English PZ
PSP selection 430-2325/02 MTAS Measuring and Testing of an Automotive Systems 3 CrEx 2+3 6 English PZ

Studenti si v průběhu studia zapisují všechny povinné předměty a v zimním semestru 2. ročníku jeden povinně volitelný předmět z nabídky katedry společenských věd. Dále si mohou zapsat volitelné předměty. Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

Tělesná výchova (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 713-0012/03 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 English
PSP selection 713-0013/03 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 English

Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru.

Jazyk anglický (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 712-0124/04 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0125/04 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0126/03 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 English
PSP selection 712-0127/03 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 English

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň.

Společenské vědy (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 711-0479/34 ZP Fundamentals of Law 2 Cr 0+2 2 English
PSP selection 711-0103/28 FIL Philosophy 2 Cr 0+2 2 English
PSP selection 711-0303/31 Polit Political Science 2 Cr 0+2 2 English
PSP selection 711-0605/33 sociologie Sociology 2 Cr 0+2 2 English
PSP selection 711-0527/16 SS Soft Skills I 2 Cr 0+2 2 English

Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět Základy práva je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu při tvorbě OSP do 2. ročníku.

Foreign Language Conversation and Correspondence (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection PSP selection 712-0202/02 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 English
PSP selection PSP selection 712-0402/02 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 English
PSP selection PSP selection 712-0602/02 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 English
PSP selection PSP selection 712-0802/02 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 English

The student may sign up for the subjects Introduction to English Business andTechnical Correspondence only once while studying at FEI (Bachelor’s + Follow-up Master’s).
Subject: English, German, Russian, and Spanish conversation is designed for:
1. Students who want to travel abroad (e.g. in terms of Erasmus programme); these students are to sign up for the subject for the term preceding the travel.
2. Students of the follow-up Master’s studies according to the capacity of the Department of languages.
Students can sign up for the subject only once during their studies at FEI (Bachelor’s + Follow-up Master’s). The number of students who can sign up for this subject will be limited by the capacity given Department of Languages. Students travelling for a study stay abroad have always preference, and then students of follow-up Master’s studies. The lessons must be always arranged for individually at the Department of Languages.

Physical Education and Courses (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 713-0117/02 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 English
PSP selection 713-0118/02 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 English
PSP selection 713-0221/02 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 English
PSP selection 713-0219/02 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 English
PSP selection 713-0222/02 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 English
PSP selection 713-0220/02 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 English
PSP selection 713-0300/02 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 English
PSP selection 713-0301/02 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 English
PSP selection 713-0302/02 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 English