Studijní plán – FAST / P3655 / 3607V012 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programP3655 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V012 – Městské inženýrství a stavitelství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
MIS - English (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0909/04 DEMOGR Demografie Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0954/02 DIn Dopravní inženýrství Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0944/02 EPMKV Ekonomika provozu města, kraje a veřejného sektoru Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0975/02 IIP Investice a investiční procesy v území Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0976/02 MZC Management životního cyklu staveb Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/02 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/02 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0006/02 OOHO Ochrana a obnova historických objektů Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0911/02 ROZAPOL Regionální rozvoj a politika Zk 12 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0977/02 RSP Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury v území Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/06 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0974/02 TEM Technicko-ekonomické modelování a rozhodovací procesy Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0005/02 TEA Teorie a estetika architektury Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0075/02 URU Udržitelný rozvoj urbanizovaných území Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0978/02 UEE Urbanismus jako etika a estetika stavby míst a měst Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0979/02 UIS Územní informační systémy Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0980/02 VPV Veřejná prostranství a jejich vybavení Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0943/03 ZKC-Dr. Základové konstrukce Zk 2+0 10 angličtina