Studijní plán – FS / B0713A070003 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programB0713A070003 – Energetika a životní prostředí
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8310/02 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 345-0349/03 KM Konstrukční materiály 1 KlZap 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 310-2117/03 M1 Matematika 1 1 ZaZk 2+4 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 342-3312/03 PDaL Průmyslová doprava a logistika 1 KlZap 2+1 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 352-0340/02 TV Technické výpočty 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0381/06 ZEP Základy energetických procesů 1 Za 2+1 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 347-0302/06 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 345-0350/01 ZTSv Základy technologie svařování 1 KlZap 2+1 3 angličtina ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/05 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/29 FIL Filozofie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/38 Polit Politologie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/35 sociologie Sociologie KlZap 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2110/05 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0117/02 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2113/03 KG Konstruktivní geometrie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 310-2112/04 MII Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 340-0356/03 PDaÚS Provoz, diagnostika a údržba strojů 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 330-0301/04 STAT Statika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 361-0301/08 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT TAS
Výběr v OSP 330-0308/07 VZM Vlastnosti a zkoušení materiálu 1 KlZap 2+2 4 angličtina PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/05 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/29 FIL Filozofie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/38 Polit Politologie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/35 sociologie Sociologie KlZap 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0118/02 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0302/04 DYN1 Dynamika I 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 340-0355/03 GS Grafické systémy 2 KlZap 1+3 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 310-2121/03 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 338-0301/02 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 3+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 330-0305/02 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 346-3002/02 StrMet Strojírenská metrologie 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/05 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/29 FIL Filozofie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/38 Polit Politologie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/35 sociologie Sociologie KlZap 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0322/04 MATC MathCad 2 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0219/02 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 352-0338/02 ZTP Základy týmové práce 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0221/02 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0303/05 CAD I CAD I 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 347-0304/03 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 480-8320/02 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 361-0311/06 PES Provoz energetických strojů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT PEZ, TOP
Výběr v OSP 346-3001/02 TechO Technologie obrábění 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 345-0347/05 TTaS Technologie tváření a slévání 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 352-0301/04 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/05 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/29 FIL Filozofie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/38 Polit Politologie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/35 sociologie Sociologie KlZap 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 340-0337/02 GS II Grafické systémy II 2 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0222/02 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0220/02 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-8320/01 EE Elektrotechnika 3 KlZap 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 361-0306/06 RočPr Ročníkový projekt 3 KlZap 2+1 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 361-0309/04 Sd+Sp Základy sdílení tepla a spalování 3 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT TAS
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/11 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TOP
Výběr v OSP 361-0377/07 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TOP
Výběr v OSP 361-0351/13 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ TOP
Výběr v OSP 361-0314/10 PME Provozní měření v energetice 3 KlZap 2+2 4 angličtina PZ PEZ
Výběr v OSP 361-0358/12 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PEZ
Výběr v OSP 361-0330/06 JE Základy jaderné energetiky 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ PEZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/11 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PEZ
Výběr v OSP 361-0377/07 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PEZ
Výběr v OSP 361-0351/13 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 angličtina PEZ
Výběr v OSP 361-0314/10 PME Provozní měření v energetice 3 KlZap 2+2 4 angličtina TOP
Výběr v OSP 361-0358/12 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 2+2 4 angličtina TOP
Výběr v OSP 361-0330/06 JE Základy jaderné energetiky 3 ZaZk 2+2 4 angličtina TOP
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/05 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/29 FIL Filozofie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/38 Polit Politologie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/35 sociologie Sociologie KlZap 0+2 2 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0378/02 BP Bakalářský projekt 3 KlZap 0+8 14 angličtina PZ
Výběr v OSP 361-0344/10 EPP Ekologie průmyslových podniků 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ TOP
Výběr v OSP 310-2130/03 NM Numerická matematika 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0315/08 PE Průmyslová energetika 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ PEZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/05 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/29 FIL Filozofie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/38 Polit Politologie KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/35 sociologie Sociologie KlZap 0+2 2 angličtina