Studijní plán – USP / P1701 / 1702V001 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programP1701 – Fyzika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor1702V001 – Aplikovaná fyzika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6005/01 AFS Aplikace fotonických struktur Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6093/01 ESPL Elektronová struktura pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6009/01 FVHM Fyzikální vlastnosti heterogenních materiálů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6017/01 FTV Fyzika tenkých vrstev, rozhraní a povrchů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6008/01 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6001/01 JF Jaderná fyzika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6091/01 KSO Koherenční a statistická optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6018/01 MMM Magnetická měření materiálů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6015/01 MPL Magnetismus pevných látek Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0223/01 MO Magnetooptika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6011/01 MK Mechanika kontinua Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0224/01 OSEN Optická spektroskopie a elipsometrie nanostruktur Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6013/01 ODM Optické diagnostické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6002/01 SGZ Spektrometrie gama záření Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0219/01 SDCHM Spektroskopická a difrakční charakterizace materiálů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6006/01 TELMP Teorie elektromagnetického pole Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6016/01 TPL Teorie pevných látek Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6010/01 TKVE Toky kapalin vysokých energií Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6012/01 VOI Vláknová optika a interferometrie Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0225/01 VFO Vlnová a fotonová optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 čeština

PV - jazyky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština