Studijní plán – FEI / B0714A060016 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0714A060016 - Biomedicínská technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-BIO-Měření a zpracování biomedicínských dat (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2013/03 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2075/01 ZVZaNIS Základy veřejného zdravotnictví a nemocniční informační systémy 1 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2067/01 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2068/01 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2069/01 ZTL Zobrazovací technika v lékařství 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2074/01 BZT Bezpečnost zdravotnických technologií 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština ZT MZB
Výběr v OSP 450-2066/01 LMZT Legislativa a management zdravotnické techniky 3 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2070/01 SZT Speciální zdravotnická technika 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB

Předmět Měření a zpracování biomedicínských dat, garantuje znalosti z oblasti použití přístrojové techniky, měření a zpracování biomedicínských dat.
K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška ze dvou odborných předmětů.

Ústní zkouška z předmětu Technika ve zdravotnictví, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:

•Snímače a senzory v biomedicíně
•Lékařská přístrojová technika I. a II.
•Speciální zdravotnická technika
•Zobrazovací technika v lékařství
•Základy veřejného zdravotnictví a NIS
•Legislativa a management ZT
•Bezpečnost zdravotnických technologií

Ústní zkouška z předmětu Měření a zpracování biomedicínských dat, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:
•Elektronika
•Elektrická měření
•Technika elektronických přístrojů
•Měření na elektrických přístrojích
•Návrh a konstrukce LPT
•Signály a soustavy

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TU Ostrava a je veřejná.

SZZ-BIO-Technika ve zdravotnictví (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 450-2076/01 TEP Technika elektronických přístrojů 2 ZaZk 0+21 h/s 5 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2105/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2009/05 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 450-2078/01 NKLPT Návrh a konstrukce lékařské přístrojové techniky 3 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština PZ TvZ

Předmět Technika ve zdravotnictví garantuje znalosti především z oblasti lékařské techniky. Současně však ověří také znalosti se související anatomií a fyziologií. Příkladem může být situace, kdy student dostane otázku z elektroterapie srdce a v souvislosti s ní může být dotázán na anatomii srdce a jeho činnost.
K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:

- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška z dvou odborných předmětů.

Ústní zkouška z předmětu Technika ve zdravotnictví, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:

•Snímače a senzory v biomedicíně
•Lékařská přístrojová technika I. a II.
•Speciální zdravotnická technika
•Zobrazovací technika v lékařství
•Základy veřejného zdravotnictví a NIS
•Legislativa a management ZT
•Bezpečnost zdravotnických technologií

Ústní zkouška z předmětu Měření a zpracování biomedicínských dat, jejíž obsah je složen z okruhu následujících předmětů:
•Elektronika
•Elektrická měření
•Technika elektronických přístrojů
•Měření na elektrických přístrojích
•Návrh a konstrukce LPT
•Signály a soustavy

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB-TU Ostrava a je veřejná.

BIO-Biomedicínská technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+24 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2084/01 AOT Anatomie a odborná terminologie 1 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2085/01 FPF Fyziologie a patologická fyziologie 2 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2002/03 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2 h/s+10 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2087/01 PAT Patologie 2 Zk 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2083/01 TTOD Tvorba technické a odborné dokumentace 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2086/01 ZKPaEvL Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 480-2480/01 BIFY Biofyzika 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2065/01 BCH Biochemie 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2017/03 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2088/01 PPaMK První pomoc a medicína katastrof 2 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2043/01 SŘPDP Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje 2 Za 0+50 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2045/01 SŘPLP Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje 2 Za 0+20 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2044/01 SŘPTP Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje 2 Za 0+30 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2082/01 VBI Virtuální bioinstrumentace 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+28 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2089/01 VMPTO Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 3 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 470-2404/01 ZS Základy statistiky 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2091/01 HaE Hygiena a epidemiologie 3 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2090/01 RDaRTP Radiodiagnostické a radioterapeutické přístroje 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT

•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI. Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
•Studenti kombinované formy studia si místo předmětů Tělesná výchova A a B povinně zapisují předmět Základy matematiky.
•Společenské vědy si zapisují všichni studenti povinně. První předmět Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru. Druhý předmět Základy práva je zařazen ve studijním plánu do 3. ročníku zimního semestru.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 5 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1.ročníku, aby mohli pokračovat v letním semestru.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
•Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat nejméně 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
•Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
•Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
•Součástí studijních povinností je také povinná odborná praxe, která je realizována ve 4. semestru studia ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními.
Odborná praxe je členěna v souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb. a má formu souvislé řízené praxe sestávající ze tří bloků s názvy:
"Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje" v rozsahu 50 hodin
"Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje" v rozsahu 30 hodin
"Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje" v rozsahu 20 hodin.
Výstupem praxe je "deník praktické výuky", ve kterém jsou zaznamenány podrobné informace o náplni a rozsahu činností studenta v jejím průběhu. V jeho závěru je také hodnocení aktivity studenta během praxe.
Absolvování praxí je realizováno obvykle ve zkouškovém období a v letních měsících. Z tohoto důvodu je také v 2r. vyšší kreditová zátěž studenta.

•Výuka ve 3.ročníku v letním semestru probíhá 10. týdnů.

•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

B-CJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0145/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0146/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0147/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0148/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 3 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Program Biomedicínská technika má anglický jazyk - pokročilá úroveň BME, lze volit i úroveň a - začátečníci. Pro změnu úrovně jazyka je nutné kontaktovat studijní oddělení.

B-VP (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2056/01 ITPeH Inteligentní systémy a technologie pro eHealth 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2056/01 DS I Databázové systémy I 2 KlZap 3 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2080/01 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2019/03 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2025/03 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

•Studenti si zapisují volitelné předměty dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech.
•Pro letní semestr 3.ročníku si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.