Studijní plán – FEI / N0988A060001 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0988A060001 – Biomedicínské inženýrství
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP LDP 450-4008/04 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4073/01 LZS I Lékařské zobrazovací systémy I 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4072/01 PČT Prostředky číslicové techniky 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4095/01 BioS Biomedicínské senzory 1 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4080/01 BiMe Biomechanika člověka 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4089/01 VZaBitel Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie 1 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4085/01 VIBI Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4028/01 TE Vybrané kapitoly z teoretické elektrotechniky 1 KlZap 7 h/s+7 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4060/01 MP1 Magisterský projekt 1 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4100/01 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 0+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4029/03 PHP Programování hradlových polí 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4007/03 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4013/04 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4086/01 LZS II Lékařské zobrazovací systémy II 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4077/01 MaR Měření a regulace 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4043/01 PVDP Praktická výuka - diagnostické přístroje 1 Za 0+40 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4045/01 PVLP Praktická výuka - laboratorní přístroje 1 Za 0+15 h/s 1 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4044/01 PVTP Praktická výuka - terapeutické přístroje 1 Za 0+25 h/s 1 čeština PZ
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-4042/01 SKLP Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4075/01 ZBS Zpracování biosignálů 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4090/01 AČMT Anatomie člověka a medicínská terminologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4083/01 AMvBI Aplikace mikrokontrolérů v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-4209/01 EES Elektronika a elektronické systémy 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4082/01 Z3DMaAV Základy 3D modelování a aditivní výroby 1 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4061/01 MP2 Magisterský projekt 2 1 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4011/05 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+16 h/s 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4074/01 CZP Certifikace zdravotnických prostředků 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4059/01 MKLEP Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4070/01 SZTD Speciální zdravotnická technika a diagnostika 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ LPT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4099/01 FaPF Fyziologie a patofyziologie 2 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4087/01 MV Metodologie výzkumu 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 450-4084/01 MITŘ Mobilní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4091/01 Patologie člověka 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 410-4215/01 VUEE Výroba a použití elektrické energie 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 2 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4012/03 VRS Vestavěné řídicí systémy 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4049/03 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4071/01 IHTT Infuzní a hemodialyzační technika a technologie 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4048/03 KI Klinické inženýrství 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština PZ LPT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4031/03 BKY Biokybernetika 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4094/01 MEO Měření elektrických obvodů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4092/01 PPEaPV První pomoc, etika a psychologie ve zdravotnictví 2 Za 10 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4088/01 STeH Systémy a technologie pro eHealth 2 ZaZk 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština