Studijní plán – FEI / N0988A060002 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programN0988A060002 – Biomedicínské inženýrství
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-4008/05 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ LPT
Výběr v OSP 450-4073/02 LZS I Lékařské zobrazovací systémy I 1 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ MZD
Výběr v OSP 450-4072/02 PČT Prostředky číslicové techniky 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ MZD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4095/02 BioS Biomedicínské senzory 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4080/02 BiMe Biomechanika člověka 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4089/02 VZaBitel Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4085/02 VIBI Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 420-4028/02 TE Vybrané kapitoly z teoretické elektrotechniky 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4083/02 AMvBI Aplikace mikrokontrolérů v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4060/02 MP1 Magisterský projekt 1 1 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4100/02 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4029/04 PHP Programování hradlových polí 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4007/04 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4013/05 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ LPT
Výběr v OSP 450-4086/02 LZS II Lékařské zobrazovací systémy II 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ MZD
Výběr v OSP 450-4077/02 MaR Měření a regulace 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ MZD
Výběr v OSP 450-4043/02 PVDP Praktická výuka - diagnostické přístroje 1 Za 0+40 h/s 2 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-4045/02 PVLP Praktická výuka - laboratorní přístroje 1 Za 0+15 h/s 1 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-4044/02 PVTP Praktická výuka - terapeutické přístroje 1 Za 0+25 h/s 1 angličtina PZ
Výběr v OSP 470-4405/02 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-4042/02 SKLP Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-4075/02 ZBS Zpracování biosignálů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ MZD
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4083/02 AMvBI Aplikace mikrokontrolérů v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4090/02 AČMT Anatomie člověka a medicínská terminologie 1 ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 430-4209/02 EES Elektronika a elektronické systémy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4082/02 Z3DMaAV Základy 3D modelování a aditivní výroby 1 KlZap 1+2 3 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4104/02 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4024/02 CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products 1 KlZap 1+3 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4027/02 EMC EMC v elektronice 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/02 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 450-4061/02 MP2 Magisterský projekt 2 1 KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4011/06 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4074/02 CZP Certifikace zdravotnických prostředků 2 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ LPT
Výběr v OSP 450-4005/02 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+3 14 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-4059/02 MKLEP Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů 2 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ LPT
Výběr v OSP 450-4070/02 SZTD Speciální zdravotnická technika a diagnostika 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ LPT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4099/02 FaPF Fyziologie a patofyziologie 2 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4087/02 MV Metodologie výzkumu 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4084/02 MITŘ Mobilní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4091/02 Patologie člověka 2 ZaZk 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 410-4215/02 VUEE Výroba a použití elektrické energie 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4088/02 STeH Systémy a technologie pro eHealth 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 430-4207/02 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/02 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 420-4001/02 TELO Teorie elektronických obvodů 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4012/04 VRS Vestavěné řídicí systémy 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/02 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4049/04 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 2+2 4 angličtina PZ MZD
Výběr v OSP 450-4006/02 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+3 16 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-4071/02 IHTT Infuzní a hemodialyzační technika a technologie 2 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ LPT
Výběr v OSP 450-4048/04 KI Klinické inženýrství 2 KlZap 2+0 2 angličtina PZ LPT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4088/02 STeH Systémy a technologie pro eHealth 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4031/04 BKY Biokybernetika 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4094/02 MEO Měření elektrických obvodů 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4092/02 PPEaPV První pomoc, etika a psychologie ve zdravotnictví 2 Za 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/02 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 420-4006/02 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/02 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina