Studijní plán – FEI / B0714A150001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0714A150001 - Řídicí a informační systémy
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-BŘID-Kybernetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT BKY
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT BKY
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština ZT BKY
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština PZ BKY
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština PZ BKY

•Předmět Kybernetika zahrnuje okruhy především z oblasti kybernetiky a dalších souvisejících předmětů teoretického základu.
•K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
•Součástí státní závěrečné zkoušky je:
-obhajoba bakalářské práce
-ústní zkouška z předmětu Kybernetika,
-ústní zkouška z předmětu Řídicí a informační systémy.
Při hodnocení u obou předmětů se bere v úvahu:
-průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty)

SZZ-BŘID-Řídicí a informační systémy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2025/01 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ BŘI
Výběr v OSP 450-2003/03 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ BŘI
Výběr v OSP 430-2203/05 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ BŘI
Výběr v OSP 450-2092/01 VS Vestavěné systémy 3 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ BŘI
Výběr v OSP 450-2028/05 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština PZ BŘI

•Předmět Řídicí a informační systémy zahrnuje okruhy znalostí ze základních aplikačních oblastí studijního programu.
•K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty a získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
•Součástí státní závěrečné zkoušky je:
-obhajoba bakalářské práce
-ústní zkouška z předmětu Kybernetika,
-ústní zkouška z předmětu Řídicí a informační systémy.
Při hodnocení u obou předmětů se bere v úvahu:
-průměr hlavních předmětů programu (povinné předměty)

BŘID-Řídicí a informační systémy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+24 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 410-2101/01 TD Technická dokumentace 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2302/03 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 2 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+28 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 čeština PZ

•Předmět Bezpečnost v elektrotechnice si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI. Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Předmět Základy matematiky si povinně zapisují jen ti studenti, kteří u přijímacích zkoušek dosáhli 5 bodů a méně a studenti kombinované formy studia.
•Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět Dějiny vědy a techniky je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět Sociologie je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru.
Kontrola studia probíhá po letním semestru, student musí dosáhnout min. 40 kreditů pro postup do 2.ročníku. Pokud student nezíská 40 kreditů, musí si podat na studijním oddělení žádost o opakování 1.ročníku.
•Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat neméně 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Studenti si zapisují v 1., 2., 3.ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty typu B.
•Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
•Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
•Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
•Výuka ve 3.ročníku v letním semestru probíhá 10. týdnů.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).
Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

B-CJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1150/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1151/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1152/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1153/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI – pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

BŘID-Řídicí a informační systémy (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 8
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2080/01 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2032/05 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 2 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-2034/05 ARS Analýza regulačních systémů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2027/03 EMP Elektronická měření a přístroje 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2029/01 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2026/01 PMR Projektování měření a regulace 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2093/01 PR I Průmyslová robotika I 3 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2047/01 RPB Řízení provozu budov 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 čeština

•Předměty bloku jsou doplňkové odborné předměty, které nemají přímou vazbu na SZZ. Student v rámci studijního plánu volí povinně všechny předměty bloku PVB dle ročníku a semestru.

VP-Řídicí a informační systémy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2502/01 NMM Numerické metody s Matlabem 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2094/01 DZS Digitální zpracování signálů 3 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2038/01 ZKTR Základy komponentních technologií pro řízení 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2037/01 AŘSPA Aplikace řídicích systémů s programovatelnými automaty 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-2319/01 BSS Bezdrátové senzorové sítě 3 ZaZk 6 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2106/01 PPR Programování průmyslových robotů 3 KlZap 0+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-2033/03 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština

•Studenti si zapisují volitelné předměty dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech.
•Pro letní semestr si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.

B-CJ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/02 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/02 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština

•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.