Studijní plán – FS / P0715D270013 / - / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2025/2026Studijní programP0715D270013 – Aplikovaná mechanika
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Aplikovaná mechanika (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 50Min. předmětů: 5
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0921/01 BM Biomechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0911/02 PumpEng Čerpací technika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0917/01 DYNRO Dynamika rotorů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0922/01 EM Experimentální mechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8801/01 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0261/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4001/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4002/01 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0910/03 MK Mechanika kontinua Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0923/01 MPaK Mechanika plastů a kompozitů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0905/03 MSUM Mezní stavy a únava materiálu Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0903/03 MKPME MKP v mechanice Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0953/01 MPTMKO Modelování proudění tekutin metodou konečných objemů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0951/01 PP Modelování přenosu hmoty a tepla Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0924/01 NUMET Numerické metody Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0973/01 PPK Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0913/03 PVvM Pravděpodobnostní výpočty v mechanice Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/03 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0912/03 TECME Technická mechanika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0925/01 TPaV Teorie plasticity a viskoplasticity Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4000/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0910/02 VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin Zk 25 h/s+0 10 čeština

Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština