Studijní plán – FMT / B3923 / 3911R036 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R036 – Progresivní technické materiály
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8620/02 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-2001/01 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 636-2003/01 SaVPLn Struktura a vlastnosti pevných látek 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-2013/01 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 330-2001/01 ZakPP Základy pružnosti a pevnosti 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-2004/01 MSSn Metody studia struktury 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-2014/01 OPn Oborová praxe 2 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 619-2002/02 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 636-2005/01 ZaklTZ Základy tepelného zpracování 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-2002/01 ZVNK Základy výroby neželezných kovů 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-2006/02 ZMaDn Zkoušení materiálů a defektoskopie 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-2009/01 BS I n Bakalářský seminář I 3 Za 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 637-2003/01 KMII Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-2007/01 KMIn Kovové materiály I – oceli a litiny 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-2008/01 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-2008/01 ZDPn Základy degradačních procesů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-2001/01 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-2015/01 ZMK Základy managementu kvality 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-2010/01 ZTNn Základy technické normalizace 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-2012/01 BS II n Bakalářský seminář II 3 Za 0+25 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 636-2011/01 KKPn Keramika, kompozity, polymery 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-2004/01 MpE Materiály pro elektrotechniku 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-2005/01 RM Recyklace materiálů 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština