Studijní plán – FMT / P2106 / 2109V036 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programP2106 – Metalurgie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109V036 – Metalurgická technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Vybírá se jeden jazyk z dané nabídky.

PV - Odborné předměty MT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-1903/01 FSPS Formovací směsi a pojivové soustavy Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0913/01 FaNMPPM Fyzikální a numerické modelování přenosových procesů v metalurgii Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0901/02 FCH Fyzikální chemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0904/03 KOD Kování Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0935/02 KTM Kovové technické materiály Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0909/02 LitKrO Lití a krystalizace oceli Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0904/01 MMPJ Matematické metody v přenosových jevech Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0905/02 MT_PhD Metalurgická tvařitelnost Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-1905/01 MTMO Metalurgie a technologie materiálů na odlitky Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0903/02 MČKSA Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-1906/01 MOnO Metalurgie oceli na odlitky Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0910/02 NZTD Nekonvenční způsoby tváření Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-0901/02 OŽP Ochrana životního prostředí Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0902/02 PLKD Plasticita kovů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0908/03 SeMeta Sekundární metalurgie Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0912/01 SPVOKE Soudobé pochody výroby oceli v konvertorech a elektrických pecích Zk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0930/05 SZED Statistické zpracování experimentálních dat Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0905/02 SVNK Struktura a vlastnosti neželezných kovů Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0903/02 D-TVSŽ Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0902/02 TMP Teorie metalurgických pochodů Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0911/03 TeorOP Teorie ocelářských pochodů Zk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-1901/01 TSP Teorie slévárenských pochodů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0901/02 TTVD Teorie tváření Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0907/02 TVNK Teorie výroby neželezných kovů Zk 28 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0910/02 D-TVSŽ Teorie výroby surového železa Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0903/02 ValcPhD Válcování Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0901/02 D-VV Vysokopecní vsázka Zk 2+0 10 čeština

Vybírá se pět předmětů z dané nabídky.