Studijní plán – FBI / N1032A020005 / - / - / N / K / Praha / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN1032A020005 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoPraha
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP DY-PO 030-0102/01 DP Dynamika požáru 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština ZT DYP
Výběr v OSP DY-PO 030-0102/02 DP Dynamika požáru 1 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina ZT DYP
Výběr v OSP 619-3025/02 FCHaKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 čeština ZT DYP
Výběr v OSP 230-0304/05 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0103/01 PBSIII Požární bezpečnost staveb III. 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština PZ BST
Výběr v OSP 030-0101/01 VO Větrání objektů 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ DYP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP ING-M 030-0104/01 IMvPO Inženýrské metody v PO 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ IME
Výběr v OSP 115-0603/01 ŘLZ Řízení lidských zdrojů 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 3 čeština PZ SRZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 338-0538/02 AMT-FBI Aplikovaná mechanika tekutin 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0108/01 DIŠ Detekce a identifikace škodlivin 1 KlZap 4 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 229-0154/10 TZB Technická zařízení budov 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8031/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 050-0032/02 OOb Ochrana obyvatelstva III 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština PZ BST
Výběr v OSP 040-0154/01 PZH Prevence závažných havárií 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ BST
Výběr v OSP 040-0175/01 PvOch Protivýbuchová ochrana 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ BST
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP SOFTP 030-0105/01 SMMP Software pro matematické modelování požáru 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština PZ IME
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0107/01 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 230-0325/03 NMA Numerické modely a aplikace 1 ZaZk 10 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0106/01 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0039/05 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 6 h/s+8 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0109/01 DS Seminář k diplomové práci 2 Za 0+190 h/s 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu A
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0110/01 PBŘsIM PBŘ s využitím inženýrských metod 2 KlZap 10 h/s+0 3 čeština PZ IME
Výběr v OSP 030-0111/01 PSP Případové studie-prevence 2 KlZap 12 h/s+0 4 čeština PZ IME
Výběr v OSP 030-0113/01 PStR Případové studie-represe 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština PZ SRZ
Výběr v OSP 030-0112/01 TOaSŘ Taktické, operační a strategické řízení 2 KlZap 0+14 h/s 3 čeština PZ SRZ
Výběr v OSP 030-0114/01 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ SRZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0118/01 MH-PART Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích 2 ZaZk 8 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0720/03 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP ODOL 030-0115/01 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0116/01 PvPO Projektování v PO 2 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 060-0020/01 PBK-NTPO Psychologie bezpečnosti katastrof 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP U-VYB 030-0117/01 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0119/01 NP Nouzové přežití 2 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština