Studijní plán – FEI / P0533D110006 / - / - / D / K / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programP0533D110006 – Aplikovaná fyzika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiadoktorské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
PV - Odborné předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 50Min. předmětů: 5
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6005/02 AFS Aplikace fotonických struktur Zk 28 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6007/02 ARPP Aplikace rezonance povrchových plazmonů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/02 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6009/02 FVHM Fyzikální vlastnosti heterogenních materiálů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6017/02 FTV Fyzika tenkých vrstev, rozhraní a povrchů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6008/02 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6506/02 IMD Iterační metody Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6018/02 MMM Magnetická měření materiálů Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6015/02 MPL Magnetismus pevných látek Zk 28 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6019/02 MOE Magnetooptická elipsometrie Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/02 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6011/02 MK Mechanika kontinua Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/02 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/02 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6013/02 ODM Optické diagnostické metody Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6004/02 STIZ Simulace transportu ionizujícího záření Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6002/02 SGZ Spektrometrie gama záření Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6003/02 SAJ Struktura atomových jader Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6006/02 TELMP Teorie elektromagnetického pole Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6016/02 TPL Teorie pevných látek Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6010/02 TKVE Toky kapalin vysokých energií Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6012/02 VOI Vláknová optika a interferometrie Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-6014/02 VOPT Vlnová optika Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/02 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 angličtina

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina