Studijní plán – FBI / B1022A020001 / - / - / B / K / Lázně Bohdaneč / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB1022A020001 – Bezpečnost práce a procesů
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoLázně Bohdaneč
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 617-2032/01 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0301/02 MI Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0583/02 PKJR Přírodní katastrofy a jejich řešení 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 040-0600/01 ŘR Řízení rizik 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština ZT BPP
Výběr v OSP SZAT 040-0602/01 SZT Stroje, zařízení a technologie 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP SZAT 040-0602/02 SZT Stroje, zařízení a technologie 1 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 030-0600/01 ÚDS Úvod do studia 1 Za 0 h/s+5 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 060-0539/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0601/01 BOZP Základy BOZP 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1126/01 Ab/I-FBI Jazyk anglický b/I pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0405/03 JN-I Jazyk německý I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 230-0320/02 ZM Základy matematiky 1 Za 0+8 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0604/01 BZP Bezpečnost zařízení a procesů 1 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 480-8011/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0624/01 LabPr FBI Laboratorní praktikum FBI 1 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 230-0306/02 MII Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0603/01 NLaM Nebezpečné látky a materiály 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 050-0022/02 OOB-I Ochrana obyvatelstva I 1 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0606/01 PPBOZP Právní a ostatní předpisy BOZP 1 Zk 10 h/s+0 2 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 040-0605/01 ÚdEM Úvod do environmentálního managementu 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0479/35 ZP Základy práva 1 Zk 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1127/01 Ab/II-FBI Jazyk anglický b/II pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0406/03 JN-II Jazyk německý II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 230-0323/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0+16 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0607/01 BPS Bezpečnost práce ve stavebnictví 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 230-0303/02 S Statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0582/02 TK Technické kreslení 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0432/03 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 619-2013/02 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 Zk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP ZPVO 040-0617/01 ZPVO Základy protivýbuchové ochrany 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP ZPVO 040-0617/02 ZPVO Základy protivýbuchové ochrany 2 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina PZ BPP
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0581/04 FYZ-B Fyziologie 2 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-1128/01 Ab/III-FBI Jazyk anglický b/III pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0602/01 IZS Složky IZS 2 Za 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0603/01 SMaK Stavební materiály a konstrukce 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 548-0057/07 ZGIF Základy geoinformatiky 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0407/03 JN-III Jazyk německý III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 030-0593/03 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 2 Za 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 040-0610/01 PPrst Pracovní prostředí 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0608/01 PBP Psychologie bezpečnosti práce 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0609/01 TB Technická bezpečnost 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 030-0584/02 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 4 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 040-0612/01 VHŽP Vliv havárií na životní prostředí 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0528/02 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-1129/01 Ab/IV-FBI Jazyk anglický b/IV pro FBI - mírně pokročilá úroveň (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0601/01 PBS Požární bezpečnost staveb 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 040-0611/01 PTX Průmyslová toxikologie 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 050-0527/02 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0408/03 JN-IV Jazyk německý IV 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 060-0530/01 OO Ochrana objektu 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0619/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 040-0618/01 BTS Bezpečnost technologií a systémů 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0616/01 MPR Management pracovních rizik 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština PZ BPP
Výběr v OSP 050-0545/01 PrPO Předpisy PO 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0615/01 PřípS Případové studie BOZP 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0614/01 SP Semestrální projekt 3 Za 0+12 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3126/01 AK-FBI-I/K Anglická konverzace pro FBI - Intermediate pro KS 3 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0522/12 Kom Dov Komunikační dovednosti 3 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 050-0530/02 KČB Kontrolní činnost v bezpečnosti 3 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 040-0620/01 PJS Pojišťovnictví 3 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0403/06 NOK-I Německá odborná konverzace I 3 Za 0+8 h/s 1 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 040-0621/02 BP Bakalářská práce 3 Za 0+10 h/s 26 čeština
Výběr v OSP 040-0622/02 OdP Odborná praxe 3 Za 0+2 h/s 4 čeština