Studijní plán – FEI / B0713A060005 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0713A060005 - Elektroenergetika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-B-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-2206/01 EP I Elektrické přístroje I 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2207/01 ES I Elektrické stroje I 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2304/03 PREE Přenos a rozvod elektrické energie 2 ZaZk 2+2 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2303/01 EL Elektrárny 3 ZaZk 3+3 8 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2318/03 ES II Elektrické stroje II 3 ZaZk 2+3 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-2308/04 EST Elektrické světlo a teplo 3 ZaZk 2+2 6 čeština PZ EEN

SZZ-B-ETE - Elektrotechnika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 čeština ZT ETE
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 2+2 6 čeština ZT ETE
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 čeština ZT ETE
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 2+2 4 čeština ZT ETE

B-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 637-0079/05 ETM Elektrotechnické materiály 2 ZaZk 3+1 4 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2101/01 TD Technická dokumentace 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2301/04 VPEE Využití počítačů v elektroenergetice 2 KlZap 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2205/01 TVN Technika vysokého napětí 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP 430-2302/03 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 2 ZaZk 3+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 470-2404/03 ZS Základy statistiky 2 Za 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2306/01 BS I Bakalářský seminář I 3 Za 0+3 8 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2302/01 DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2316/03 OE Obchodování s elektřinou 3 KlZap 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2307/01 BS II Bakalářský seminář II 3 Za 0+3 8 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2317/01 PCHES Poruchy a chránění elektrických sítí 3 ZaZk 2+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2203/03 PREL Projektování v elektrotechnice 3 KlZap 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 410-2310/03 PŘES Provoz a řízení elektrizačních soustav 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ

Studenti si v průběhu studia zapisují všechny povinné předměty a v zimním semestru 2. ročníku jeden povinně volitelný předmět z nabídky Katedry společenských věd.
Dále si mohou zapsat volitelné předměty. Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru dle harmonogramu AR na webu fakulty.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru.
• Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru předepsané pro 1. ročník, aby mohli pokračovat v letním semestru.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je nejméně 40 kreditů.

2. ročník
• V průběhu letního semestru si student volí téma bakalářské práce.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit všechny povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat min. 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.

3. ročník
• Výuka v LS probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který:
- má splněné všechny zapsané předměty,
- získal minimálně 180 kreditů za celé bakalářské studium,
- odevzdal v termínu bakalářskou práci.

• Rozsah závěrečných zkoušek:
- obhajoba bakalářské práce,
- povinný předmět: Elektrotechnika,
- povinný předmět: Elektroenergetika.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

B - Anglický jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

B - Tělesná výchova (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština

Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky KTVS na začátku semestru.

B - Společenská věda (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/26 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/26 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/25 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/26 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/15 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 čeština

Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět Základy práva je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu při tvorbě OSP do 2. ročníku.

B - Konverzace a korespondence v cizím jazyce (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3104/01 APŘ Angličtina pro projektové řízení 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.

B - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština

B - Anglický jazyk pro začátečníky (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 480-2420/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 430-2202/03 VSP Výkonové spínací prvky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 480-2043/01 FYZIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-2025/01 PEZ I Projektování elektrických zařízení I 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 470-2501/03 NM Numerické metody 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-2010/01 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 470-2401/03 STA1 Statistika I 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-2205/01 TPŘEP Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů 3 ZaZk 3+2 6 čeština

Předměty nad rámec povinného počtu kreditů.
Předmět Základy matematiky je doporučen všem studentům, kteří nematurovali z matematiky, případně potřebují doplnit / zopakovat znalosti SŠ matematiky, pro lepší zvládnutí povinných předmětů jako je Matematická analýza a Lineární algebra.

Jazyk čínský (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština

Nad rámec povinného počtu kreditů.

Jazyk německý (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV Za 0+2 2 čeština

Nad rámec povinného počtu kreditů.