Studijní plán – FEI / B0714A060013 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programB0714A060013 - Aplikovaná elektronika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-2203/07 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3+2 6 angličtina PZ ELE
Výběr v OSP 430-2302/04 VPS1 Výkonové polovodičové systémy I 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ ELE
Výběr v OSP 430-2307/05 ERP1 Elektrické regulované pohony I 3 ZaZk 3+3 8 angličtina PZ ELE

Elektrotechnika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2016/05 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 angličtina ZT ELT
Výběr v OSP 430-2201/06 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 angličtina ZT ELT
Výběr v OSP 420-2017/04 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 2+2 4 angličtina ZT ELT
Výběr v OSP 410-2102/05 EEN Elektroenergetika 2 KlZap 2+2 4 angličtina ZT ELT

B-AEL-Aplikovaná elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-2110/06 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 440-2103/04 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 410-2204/04 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 2+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2400/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 711-0203/16 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2018/04 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2201/03 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2079/02 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 637-0079/07 ETM Elektrotechnické materiály 2 ZaZk 3+1 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2410/02 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2111/06 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2009/03 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 410-2101/02 TD Technická dokumentace 2 KlZap 2+2 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 430-2202/04 VSP Výkonové spínací prvky 2 ZaZk 2+1 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 420-2020/03 PEO Praktika z elektronických obvodů 2 KlZap 0+3 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2404/04 ZS Základy statistiky 2 Za 0+2 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 430-8731/02 AE1 Automobilová elektronika I 3 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-2301/02 BS1 Bakalářský seminář I 3 Za 0+3 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-2303/04 MŘS1 Mikropočítačové řídicí systémy I 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-2304/07 MSES Modelování a simulace elektronických systémů 3 KlZap 2+2 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 410-2319/02 VKESP Vybrané kapitoly z elektrických strojů a přístrojů 3 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 430-2306/02 BS2 Bakalářský seminář II 3 Za 0+3 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-2308/03 PZKE Principy zařízení komerční elektroniky 3 ZaZk 3+3 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-2205/02 TPŘEP Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů 3 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ

Studenti si v průběhu studia zapisují všechny povinné předměty a v zimním semestru 2. ročníku jeden povinně volitelný předmět z nabídky katedry společenských věd. Dále si mohou zapsat volitelné předměty. Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku ZS dle harmonogramu AR na webu fakulty.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1. ročníku, aby mohli pokračovat v LS.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je nejméně 40 kreditů.
2. ročník
• Vprůběhu letního semestru si student volí téma bakalářské práce.
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
3. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal v termínu bakalářskou práci.
• Rozsah SZZ: obhajoba bakalářské práce, povinný předmět Elektronika, povinný předmět Elektrotechnika

Anglický jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0124/04 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0125/04 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0126/03 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0127/03 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 angličtina

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec, nebo pouze dva roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Tělesná výchova (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina

Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru.

Společenské vědy (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0103/28 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0303/31 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0527/16 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0479/34 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 angličtina

Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět Dějiny vědy a techniky je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu při tvorbě OSP do 2. ročníku.

Konverzace a korespondence v cizím jazyce (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z anglického jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky anglického jazyka).
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.

Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/02 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0118/02 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0219/02 NTV2ZS Tělesná výchova 2. roč. A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0221/02 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0222/02 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0220/02 NTV2LS Tělesná výchova 2. roč. B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0301/02 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0300/02 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0302/02 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 angličtina

Anglický jazyk pro začátečníky (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec, nebo pouze dva roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Základy matematiky (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2101/02 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 angličtina

Je doporučen všem, kteří nematurovali z matematiky, případně potřebují doplnit/zopakovat znalosti SŠ matematiky. Absolvování předmětu pomůže k úspěšnému zvládnutí povinných předmětů jako je Matematická analýza a Lineární algebra.