Studijní plán – FEI / N0714A060006 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0714A060006 – Aplikovaná elektronika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Elektronika (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4101/01 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II 1 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ ELE
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 čeština ZT ELE
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 čeština PZ ELE
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT ELE

Řídicí a výkonová elektronika (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4102/01 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4105/01 ERP2 Elektrické regulované pohony II 1 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4106/01 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 6 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP VPS2 430-4103/01 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4 h/s+25 h/s 8 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4203/01 ERP3 Elektrické regulované pohony III 2 ZaZk 2 h/s+11 h/s 4 čeština PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4205/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština PZ ŘVE

Povinné předměty (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština ZT
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-4100/01 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 0+16 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4202/01 DP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+8 h/s 14 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4208/01 DP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+6 h/s 16 čeština PZ

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Oborovou katedrou je Katedra elektroniky.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.

Volitelné odborné předměty (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4019/01 EK Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4102/01 PPA Prostředky průmyslové automatizace 1 ZaZk 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4049/03 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-8753/01 AE2 Automobilová elektronika II ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 430-8754/01 DTV Diagnostika a testování vozidel ZaZk 3 h/s+22 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4002/01 MZS Moderní zesilovací struktury ZaZk 0 h/s+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 9600-0016/01 IQC Úvod do kvantového počítání ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština