Studijní plán – FEI / N0714A060007 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2021/2022Studijní programN0714A060007 – Aplikovaná elektronika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4101/02 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II 1 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ ELE
Výběr v OSP 420-4001/02 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT ELE
Výběr v OSP 430-4104/02 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2+3 6 angličtina PZ ELE
Výběr v OSP 430-4201/04 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT ELE

Řídicí a výkonová elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4102/03 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů 1 ZaZk 2+3 6 angličtina PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4105/02 ERP2 Elektrické regulované pohony II 1 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4106/02 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4103/02 VPS2 Výkonové polovodičové systémy II 1 ZaZk 4+3 8 angličtina PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4203/02 ERP3 Elektrické regulované pohony III 2 ZaZk 2+1 4 angličtina PZ ŘVE
Výběr v OSP 430-4205/02 KPM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ ŘVE

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-4100/02 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-4202/02 DP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+2 14 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-4206/02 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 430-4208/02 DP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+2 16 angličtina PZ

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Oborovou katedrou je Katedra elektroniky.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.

Volitelné odborné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4123/02 STES Simulace a testování elektronických systémů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4049/04 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 430-8753/02 AE2 Automobilová elektronika II ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 430-8754/02 DTV Diagnostika a testování vozidel ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 430-4120/02 MPAS Mikropočítače v automobilových systémech ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 420-4002/02 MZS Moderní zesilovací struktury ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/02 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9600-0016/02 IQC Úvod do kvantového počítání ZaZk 2+2 4 angličtina

Volitelné předměty, cizí jazyk (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

• Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
• Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
• Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.

Volitelné předměty, TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/02 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/02 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/02 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/02 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina