Studijní plán – FAST / B0731A010004 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0731A010004 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0402/01 ArK1 Architektonické kreslení 1 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0403/01 ZAN1 Ateliér ZAN 1 1 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 230-0242/03 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 230-0201/11 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 205-0704/01 PCG Počítačová grafika 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0201/01 PS1 Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PST
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 226-0401/01 ZK Základy kompozice 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ ARC
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2121/01 Ab/I-FAST Jazyk anglický b/I pro FAST (mírně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2125/01 Ac/I-FAST Jazyk anglický c/I pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2845/01 Fc/I Jazyk francouzský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2325/01 Nc/I-FAST Jazyk německý c/I pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2525/01 Rc/I-FAST Jazyk ruský pro FAST c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2745/01 Šc/I Jazyk španělský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0011/01 RVK I Rozšířená výuky kresby I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0404/01 NOS1 Architektonická typologie 1 1 ZaZk 2+1 4 čeština ZT ARC
Výběr v OSP 226-0406/01 ZAN2 Ateliér ZAN 2 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 205-0702/01 IMB Informační model budovy 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 230-0202/11 BcM II Matematika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0202/01 PS2 Pozemní stavitelství II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PST
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 226-0405/01 ZK Základy grafiky a digitálních médií 1 KlZap 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 224-0058/01 ZSG Základy stavební geologie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 228-0241/01 ZSMA Základy stavební mechaniky pro architekty 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2122/01 Ab/II-FAST Jazyk anglický b/II pro FAST (mírně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2126/01 Ac/II-FAST Jazyk anglický c/II pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2846/01 Fc/II Jazyk francouzský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2326/01 Nc/II-FAST Jazyk německý c/II pro FAST (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2526/01 Rc/II-FAST Jazyk ruský pro FAST c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2746/01 Šc/II Jazyk španělský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0232/01 Repet DG Repetitorium z deskriptivní geometrie 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 230-0221/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 226-0012/01 RVK II Rozšířená výuka kresby II 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0408/01 NOS2 Architektonická typologie 2 2 Zk 2+0 2 čeština ZT ARC
Výběr v OSP 226-0409/01 AT1 Ateliérová tvorba1 2 KlZap 0+8 8 čeština PZ
Výběr v OSP 226-0407/01 DA1 Dějiny architektury 1 2 Zk 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 227-0401/01 DS Dopravní stavby 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-8210/05 FYZ Fyzika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0114/01 BMAT Materiály ve stavebnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0242/01 PPA Úvod do pružnosti a plasticity 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2123/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (mírně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2127/01 Ac/IIIFAST Jazyk anglický c/III pro FAST (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2847/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2327/01 Nc/IIIFAST Jazyk německý c/III pro FAST (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2527/01 Rc/IIIFAST Jazyk ruský pro FAST c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2747/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0222/01 Repet 2 Repetitorium z matematiky 2 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0411/01 AT2 Ateliérová tvorba 2 2 KlZap 0+8 8 čeština PZ
Výběr v OSP 226-0410/01 DA2 Dějiny architektury 2 2 Zk 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 224-0218/03 MZZS Mechanika zemin a zakládání staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PST
Výběr v OSP 229-0102/01 PSt Prostředí staveb 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0202/01 PBK Prvky betonových konstrukcí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0231/01 SM Stavební mechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2124/01 Ab/IVFAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2128/01 Ac/IVFAST Jazyk anglický c/IV pro FAST (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2848/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2328/01 Nc/IV-FAST Jazyk německý c/IV pro FAST (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2528/01 Rc/IVFAST Jazyk ruský pro FAST c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2748/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0014/01 RVK IV Rozšířená výuka kresby IV 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0412/01 NOS3 Architektonická typologie 3 3 Zk 2+0 2 čeština ZT ARC
Výběr v OSP 226-0416/01 AT3 Ateliérová tvorba 3 3 KlZap 0+8 9 čeština PZ
Výběr v OSP 221-0203/03 BaZK Betonové a zděné konstrukce 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PST
Výběr v OSP 226-0413/01 DA3 Dějiny architektury 3 3 Zk 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 225-0203/01 OPB Obvodové pláště budov 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0116/01 TZB/A-ZTI Technická zařízení budov/A - zdravotechnika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 226-0415/01 ZM Základy modelování 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0414/01 ZUÚP Základy urbanismu a územního plánování 3 Zk 2+0 3 čeština ZT ARC
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0419/01 ArK2 Architektonické kreslení 2 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 226-0420/01 AT4 Ateliérová tvorba 4 3 KlZap 0+8 9 čeština PZ
Výběr v OSP 226-0417/01 DA4 Dějiny architektury 4 3 Zk 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 222-0401/01 GDS Geodézie ve stavebnictví 3 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 221-0204/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 226-0418/01 ZS Základy sochařství 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 225-0204/01 ZB Zastřešení budov 3 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PST
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0424/01 AT5 Ateliérová tvorba 5 4 KlZap 0+8 9 čeština PZ
Výběr v OSP 226-0422/01 DA5 Dějiny architektury 5 4 Zk 2+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 226-0423/01 DU Dějiny umění 4 Zk 2+0 3 čeština ZT
Výběr v OSP 205-0703/01 MTZB Modelování v TZB 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0205/01 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0205/01 PRB Poruchy a rekonstrukce budov 4 Zk 2+0 3 čeština PZ PST
Výběr v OSP 229-0114/01 TZB/A-V Technická zařízení budov/A - vytápění 4 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0421/01 UÚP Urbanismus a územní plánování 4 Zk 2+0 3 čeština ZT
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0009/01 RVM1 Rozšířená výuka modelování 1 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0426/01 ANS Architektura nízkoenergetických staveb 4 Zk 2+0 3 čeština ZT ARC
Výběr v OSP 226-0429/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 226-0425/01 DA6 Dějiny architektury 6 4 Zk 2+0 3 čeština ZT
Výběr v OSP 222-0404/01 EKS Ekonomika ve stavebnictví 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 226-0236/03 SemBak Seminář k bakalářské práci 4 KlZap 0+7 7 čeština
Výběr v OSP 226-0427/01 VvZU Vegetace v zastavěném území 4 Zk 2+2 5 čeština ZT ARC
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0010/01 RVM2 Rozšířená výuka modelování 2 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0013/01 RVK III Rozšířená výuka kresby III KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština