Studijní plán – FAST / B0732A260001 / S01 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB0732A260001 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializaceS01 – Dopravní stavby
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 205-0701/01 2DV 2D projektování a vizualizace 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 226-0430/01 DSA Dějiny stavitelství a architektury 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 230-0241/07 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 223-0077/01 CHSH Chemie a stavební hmoty 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0201/09 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 24 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 225-0201/01 PS1 Pozemní stavitelství I. 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština STI
Výběr v OSP 713-0052/01 SOCSP Sociologie sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 226-0431/01 ZAN-1 Základy architektonického navrhování 1 1 KlZap 0+10 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1105/01 Ab/I-FAST Jazyk anglický b/I pro FAST (komb.st.) 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1305/01 Nb/I-FAST Jazyk německý b/I pro FAST (komb.st.) 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0053/01 ETISP Etika sportu 1 Za 2 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 205-0702/01 IMB Informační model budovy 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0202/09 BcM II Matematika II 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 225-0202/01 PS2 Pozemní stavitelství II. 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština STI
Výběr v OSP 224-0059/01 SG Stavební geologie 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 222-0400/01 TPS Typologie staveb 1 KlZap 9 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 226-0432/01 ZAN-2 Základy architektonického navrhování 2 1 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 228-0230/03 ZSM Základy stavební mechaniky 1 ZaZk 17 h/s+0 6 čeština STI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1106/01 Ab/II-FAST Jazyk anglický b/II pro FAST (komb.st.) 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1306/01 Nb/II-FAST Jazyk německý b/II pro FAST (komb.st.) 1 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0232/01 Repet DG Repetitorium z deskriptivní geometrie 1 Za 0+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 230-0221/01 Repet 1 Repetitorium z matematiky 1 1 Za 0 h/s+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8210/04 FYZ Fyzika 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 227-0402/01 PK Pozemní komunikace 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština STI
Výběr v OSP 230-0205/03 PaSt Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 228-0232/03 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština STI
Výběr v OSP 223-0078/01 SH Stavební hmoty 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština STI
Výběr v OSP 221-0201/01 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 0+10 h/s 3 čeština STI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1107/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1307/01 Nb/IIIFAST Jazyk německý b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0222/01 Repet 2 Repetitorium z matematiky 2 2 Za 0 h/s+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 227-0403/01 DrIn Drážní infrastruktura 2 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 čeština STI
Výběr v OSP 222-0401/01 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 8 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0060/01 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština STI
Výběr v OSP 229-0102/01 PSt Prostředí staveb 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština STI
Výběr v OSP 221-0202/01 PBK Prvky betonových konstrukcí 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 480-8250/03 SFM Stavebně fyzikální měření 2 Za 0+6 h/s 1 čeština ZT
Výběr v OSP 228-0231/03 SM Stavební mechanika 2 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština STI
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-1108/01 Ab/IV-FAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1308/01 Nb/IV-FAST Jazyk německý b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0227/01 Repet PaSt Repetitorium z pravděpodobnosti a statistiky 2 Za 0+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 221-0203/01 BaZK Betonové a zděné konstrukce 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0404/01 DI Dopravní inženýrství 3 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština DOS
Výběr v OSP 228-0233/01 ISV Inženýrské statické výpočty 3 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0405/01 SiSt Silniční stavitelství 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština DOS
Výběr v OSP 227-0406/01 SWDS Software pro dopravní stavby 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 229-0103/01 TZB Technická zařízení budov 3 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0061/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 227-0407/01 MKK Městské komunikace a křižovatky 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština DOS
Výběr v OSP 227-0410/01 Proj1 Projekt I 3 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0204/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0409/01 SSM Stavební stroje a mechanismy 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 222-0402/01 TI Technická infrastruktura 3 KlZap 9 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 221-0206/01 VMK Výstavba mostních konstrukcí 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština DOS
Výběr v OSP 227-0408/01 ŽS Železniční stavby 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština DOS
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 223-0079/01 DoS Diagnostika staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0412/01 DZOD Dopravní značení a organizace dopravy 4 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 čeština DOS
Výběr v OSP 222-0403/01 IMS Informační modely staveb 4 KlZap 0+9 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 227-0411/01 ISHD Integrované systémy hromadné dopravy 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština DOS
Výběr v OSP 221-0205/01 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0229/01 P&GS Podzemní a geotechnické stavby 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 227-0413/01 Proj2 Projekt II 4 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 227-0414/01 BP Bakalářská práce 4 Za 0 h/s+30 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 227-0415/01 BIMDS BIM pro dopravní stavby 4 ZaZk 21 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 222-0404/01 EKS Ekonomika ve stavebnictví 4 KlZap 9 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 227-0417/01 OEx Odborná exkurze 4 KlZap 0 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0405/01 PPR Právní prostředí ve stavebnictví 4 KlZap 9 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 227-0416/01 RDS Realizace dopravních staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština DOS
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština