Studijní plán – FAST / N0732A260005 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0732A260005 – Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 224-0248/01 GHD Geohydrodynamika 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština GTS
Výběr v OSP 224-0273/01 JNMVPD Hloubení jam a nekonvenční metody výstavby podzemních děl 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZS
Výběr v OSP 221-0303/01 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština MPK
Výběr v OSP 224-0220/01 MPK Mechanika podzemních konstrukcí 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština MPK
Výběr v OSP 224-0272/01 MoGe Modelování v geotechnice 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština MPK, ZST
Výběr v OSP 542-0796/03 VBPZ Větrání a bezpečnost v podzemním stavitelství 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština PZS
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 221-0304/01 BK Betonové konstrukce 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština MPK, PZS
Výběr v OSP 224-0255/01 EEG Environmentální a energetická geotechnika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština GPM, GTS
Výběr v OSP 224-0254/01 PPS Projektování podzemních staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština GPM, PZS
Výběr v OSP EKVG 224-0275/01 PMG Průzkumné metody v geotechnice 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština GPM, ZST
Výběr v OSP 224-0258/01 PSGS Případové studie geotechnických staveb 1 KlZap 0 h/s+16 h/s 4 čeština GPM, GTS, ZST
Výběr v OSP 224-0274/01 TO Technické odstřely a jejich účinky 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština PZS
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 224-0270/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+16 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 224-0256/01 DS Diplomový seminář 2 Za 0+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 224-0271/01 OE Odborná exkurze 2 Za 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 225-0309/01 OŘS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0109/01 QMM Zkušebnictví a kvalita ve stavebnictví 2 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+16 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+16 h/s 2 čeština