Studijní plán – FAST / N0732A260009 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programN0732A260009 – Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika staveb
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-DGN (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 223-0109/01 QMM Zkušebnictví a kvalita ve stavebnictví 1 KlZap 1+3 5 čeština DGN
Výběr v OSP 223-0102/01 ADM Analytická a diagnostická měření ve stavebnictví 1 KlZap 1+3 5 čeština DGN
Výběr v OSP 227-0456/01 DÚOV Diagnostika, údržba a opravy vozovek 1 ZaZk 2+2 5 čeština DGN

SZZ-PST (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 223-0100/01 RS Sanace staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština PST
Výběr v OSP 223-0097/01 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština PST

SZZ-StH (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 223-0099/01 SCM Speciální stavební materiály 1 ZaZk 2+3 5 čeština StH
Výběr v OSP TSSL 223-0096/01 TBMM Teorie struktury stavebních látek 1 ZaZk 1+3 5 čeština StH
Výběr v OSP 223-0098/01 POL Polymery 1 KlZap 1+3 4 čeština StH
Výběr v OSP 223-0101/01 NCBM Stavební materiály z obnovitelných surovin 1 ZaZk 1+3 4 čeština StH

N - SI - Stavební hmoty a dignostika staveb (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 228-0312/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0105/01 PI Projekt I 1 KlZap 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 229-0224/01 LabTZB Laboratoře prostředí staveb a TZB 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0106/01 PII Projekt II 1 KlZap 0+5 5 čeština
Výběr v OSP 224-0275/01 PMG Průzkumné metody v geotechnice 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0108/01 DT Diplomová práce 2 KlZap 0+15 15 čeština
Výběr v OSP 223-0107/01 EXC Odborná exkurze 2 KlZap 0+70 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 223-0110/01 WM Odpady a odpadní suroviny 2 ZaZk 2+2 5 čeština

Volitelné předměty (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština