Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R037 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2021/2022Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R037 – Konstrukce staveb
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8210/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0247/01 G Geologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0203/01 BcM III Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0064/06 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/06 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0258/03 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/09 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0202/01 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-8250/01 SFM Stavebně fyzikální měření 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/01 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0051/01 DST Dopravní stavitelství 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 205-0203/02 PPP Počítačová podpora projektování 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 228-0211/01 PPII Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 221-0059/10 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/11 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0214/02 AIV Algoritmizace inženýrských výpočtů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0036/12 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0205/08 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 221-0927/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0213/01 ZDK Základy dynamiky konstrukcí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0212/01 ZMKP Základy metody konečných prvků 3 ZaZk 2+2 5 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0216/01 NLM Nelineární mechanika 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0008/03 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0215/01 PPK Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0217/01 VMK Výpočetní modely konstrukcí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0934/01 VMK Výstavba mostních konstrukcí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0004/01 ZdK Zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 2+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0219/03 BPKCE Bakalářská práce 4 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 223-0004/01 EMDS Experimentální mechanika a diagnostika staveb 4 Zk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0006/03 EX Oborová exkurze 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 221-0011/01 PBS Požární bezpečnost staveb (Bc.) 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0206/02 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 228-0210/01 SNM Speciální numerické metody 4 KlZap 2+2 5 čeština